Alle Defentiemusea worden in de toekomst ondergebracht in de Stichting Nationaal Militair Museum (NMM). Deze stichting zal het cultureel historische erfgoed van Defensie in standhouden en aan de bevolking presenteren. De Defensiemusea ontvangen jaarlijks ongeveer 350.000 bezoekers.

Defensie heeft zes musea en dertig traditiekamers. Het gaat om het Marinemuseum in Den Helder, het Mariniersmuseum in Rotterdam, het Legermuseum in Delft, het Militaire Luchtvaart Museum in Soesterberg, het Museum Bronbeek in Arnhem, en het Marechausseemuseum in Buren. De musea bieden werk aan meer dan 100 personeelsleden, waarvan er 40 bij Defensie werken.

Behalve de musea heeft defensie een aantal traditiekamers om tradities binnen eenheden in ere te houden en ter versterking van het saamhorigheidsgevoel. Traditiekamers worden beheerd door private stichtingen en maken op bescheiden schaal gebruik van faciliteiten van Defensie.  Alle bestaande historische verzamelingen zijn of geïntegreerd in de Stichting NMM, of omgevormd tot traditiekamer.

bron:MinDef