Minister Dekker van VROM heeft samen met Elco Brinkman van Bouwend Nederland, op feestelijke wijze de maquette van het Bouwhuis overgedragen aan Madurodam. Getooid met bouwhelm en oversized schroevendraaier bevestigden de minister en de heer Brinkman de naam 'Bouwhuis' definitief aan het pand. Het nieuwe hoofdkantoor van de branchevereniging voor de bouw- en infrasector ('Bouwend Nederland') heeft nu een eigen plek tussen de door de sector gerealiseerde bouwkunst in Nederland.

Het nieuwe kantoorpand van Bouwend Nederland staat in Zoetermeer en wordt op 29 mei a.s. officieel in gebruik genomen. De minister merkte in haar toespraak bij de overdracht op dat Bouwend Nederland met die verhuizing weer een stukje dichterbij Den Haag is gekomen - het huidige pand staat in Gouda - en dat dit de goede relatie tussen VROM en Bouwend Nederland alleen maar zal versterken. Minister Dekker hecht aan een goede relatie met de bouwwereld, omdat er voor de komende jaren een enorme opgave ligt voor wonen, werken, recreatie en gebiedsontwikkeling. En samen bouwen aan herstel van vertrouwen en een nieuwe, zakelijke relatie tussen de (rijks)overheid en de bouwbranche is daarbij van belang.
Het nieuwe pand is niet alleen architectonisch interessant, maar ook de onzichtbare kanten van het gebouw zijn belangwekkend. Zo is er duurzaam gebouwd en zijn er veel energiebesparende maatregelen genomen. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met warmte/koude-opslag in de bodem. Al met al verbruikt het gebouw 24% minder energie dan door de overheid voor een dergelijk gebouw is voorgeschreven. Over de aanbesteding van het gebouw zijn door de aannemers vooraf sluitende afspraken gemaakt.
bron:VROM