Minister Dekker (VROM) heeft de rijkste woningcorporaties opgeroepen om een bijdrage te leveren aan de investeringsplannen van de armere woningcorporatie Centrada uit Lelystad, zo meldt Cobouw. De VNG vindt het een goede zaak dat minister Dekker eindelijk haar tanden laat zien. Woningcorporatie Centrada komt 150 miljoen euro tekort bij plannen om 1380 woningen te bouwen.

Tot nu toe kwamen vanuit de branche vrijwillige toezeggingen voor slechts 14 miljoen euro. Omdat dit veel te weinig is, stapte Centrada naar VROM. Als de twintig rijkste corporaties niet voor 15 juli over de brug komen met meer bijdragen, dan gaat de minister een heffing opleggen via het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV).

Deze stevige aanpak van de minister ziet de VNG als een stap in de goede richting. In een brief aan de Tweede Kamer op 24 juni jl. drong de VNG al aan op meer ministeriële daadkracht. De minister zou moeten uitspreken dat een aanwijzing of sanctionering ook daadwerkelijk wordt opgelegd (..), zo sprak de VNG in haar brief aan de Tweede Kamer. Het gaat in dit geval om een heffing via het CFV, hetgeen een begaanbare weg kan zijn bij dit soort matchingsvraagstukken. Het is teleurstellend dat er vanuit de corporatiesector tot nu toe nog niet voldoende spontane en vrijwillige bijdragen zijn gekomen.

bron:VNG