Opnieuw gaat DELA uitvaartverzekeringen in de aanval tegen de gemeenten. Was de kritiek in december vorig jaar dat de tarieven voor grafrechten in 2006 torenhoog zouden stijgen, nu is de kritiek dat de verhogingen van de afgelopen jaren ondoorzichtig zouden zijn. De VNG moet opnieuw de beweringen van DELA uitvaartverzekeringen naar het rijk der fabelen verwijzen. VNG-onderzoek onder gemeenten toonde in december aan, dat de tarieven in 2006 geen of slechts trendmatige stijgingen zullen vertonen. Minister Remkes van BZK heeft op vragen vanuit de Tweede Kamer dienovereenkomstig gereageerd. Er kwam van diverse kanten forse kritiek op de beweringen van DELA.

Nu gooit DELA het in een nieuw persbericht van 27 februari over de boeg van de ondoorzichtigheid van de verhoging van de grafrechten in het verleden. Dat zou aan de burger niet uit te leggen zijn en de VNG zou het met die conclusies eens zijn. De VNG wijst de beweringen van DELA als onzin van de hand en ontkent met klem dat zij met deze beweringen zou hebben ingestemd. Het is overigens de gewoonte van de VNG in gesprek aan een ieder (dus ook aan DELA) uit te leggen hoe gemeentelijke zaken in elkaar steken.
Volgens de VNG valt het met de ondoorzichtigheid van de grafrechten reuze mee en bij de communicatie naar de burger is de VNG de uitvaartverzekeringsmaatschappij dan ook graag behulpzaam. Gemeenten mogen grafrechten heffen en mogen daarbij geen winst maken. Alleen de kosten mogen worden verhaald. Sommige gemeenten verhalen nu al 100% van de kosten en andere gemeente verhalen slechts een deel van de kosten. Deze laatste categorie gemeenten heeft dus lagere grafrechten. Onder druk van het Rijk moeten alle gemeenten zo veel mogelijk alle kosten gaan verhalen. In die gemeenten stijgen de tarieven dus sneller dan in gemeenten die al 100% kostendekkend heffen. Er moet immers nog - onder druk van het Rijk- een inhaalslag worden gemaakt. Daarnaast verschillen de plaatselijke omstandigheden en daarmee ook de kosten. Over de hoogte van de kosten moet bovendien verantwoording worden afgelegd aan de gemeenteraad.
bron:VNG