Onder leiding van Mels Crouwel is Delugan Meissl Associated Architects (Wenen) verkozen om het nieuwe gebouw voor het Filmmuseum aan de noordelijke IJ-oever te ontwerpen. De door hen gepresenteerde visie geeft vertrouwen in een conceptuele en creatieve aanpak, met aandacht voor de bijzondere plek aan het IJ en voor de dialoog met de gebruiker.

De nieuwbouw verrijst in opdracht van ING Real Estate Development en Ymere. Rijksbouwmeester Mels Crouwel draagt Delugan Meissl voor aan de opdrachtgevers.

Het Filmmuseum wordt gevestigd op een prominente plek aan de noordelijke IJ-oever, tegenover het Centraal Station. Het gebied wordt herontwikkeld door ING Real Estate Development en Ymere en is bestemd voor woningen, kantoren, culturele - en commerciele voorzieningen.

Het nieuwe Filmmuseum (bruto oppervlakte circa 7200 m2) geeft onderdak aan vier filmzalen met respectievelijk driehonderd, honderdtwintig en tachtig zitplaatsen. Ook is er ruimte voor tentoonstellingen en educatieve activiteiten (1200 m2), bibliotheek, studiecentrum, werkruimten en horeca en winkel.

In totaal gaven vijf architecten, in het kader van de gunningsfase van de Europese aanbesteding, een visie op de locatie en uitstraling van het nieuwe Filmmuseum; naast Delugan Meissl waren dat NL architects te Amsterdam, Foreign Office architects te Londen, Wiel Arets te Maastricht en John Kà¶rmeling te Eindhoven.

Doorslaggevend voor de keuze van Delugan Meissl Associated Architects was hun overtuigende benadering en hun gevoel voor de opgave, zowel wat betreft de aandacht voor de context als voor de relatie tussen locatie, architectuur en film. De gepresenteerde visie geeft vertrouwen in een conceptuele en creatieve aanpak van de opgave met aandacht voor de bijzondere plek aan het IJ en voor de dialoog met de gebruiker. Delugan Meissl Associated Architecs heeft veel ervaring op het gebied van sociale woningbouw en is de architect van het Porsche Museum in aanbouw (Stuttgart) en de FH Campus in Wenen.

De beoordelingscommissie bestond uit Mels Crouwel (Rijksbouwmeester en voorzitter), Rien Hagen (Filmmuseum), Wico Mees (ING Real Estate Development), Hans Hoogerbrug (ministerie van OCW), Ton Schaap (gemeente Amsterdam) en Maarten Kloos (Arcam). De Rijksbouwmeester is de belangrijkste adviseur van het Rijk op het gebied van architectuur en ruimtelijke kwaliteit. Hij is verantwoordelijk voor de architectenkeuze voor huisvestingsprojecten van de Rijksgebouwendienst, en op verzoek draagt hij architecten voor bij projecten, die worden gefinancierd door de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie, OCW en V&W. Het ministerie van OCW is de belangrijkste subsidiënt van het Filmmuseum.

Naar verwachting zal het nieuwe Filmmuseum in 2009 voltooid zijn. Het museum is dan niet langer verspreid over verschillende vestigingen en zal tot volle bloei kunnen komen als hà©t museum voor de cinematografie in Nederland.

Het Filmmuseum bewaart en beheert het Nederlands en internationaal cinematografisch erfgoed (van 1896 tot nu). De collectie herbergt onder meer een filmverzameling (35.000 titels), filmaffiches (50.000) en foto's (500.000).

bron:Filmmuseum