Het college van b&w in Den Haag heeft op voorstel van de wethouder cultuur en financiën, drs. Else van Dijk-Staats 300.000 gereserveerd om een faillissement van Jeugdtheaterschool Rabarber te voorkomen. De financiële steun die Rabarber nu in het vooruitzicht wordt gesteld vindt plaats onder strikte voorwaarden.

Zo zullen strenge eisen worden gesteld aan de organisatie en de financiële administratie van de instelling. Rabarber kwam eerder dit jaar in financiële moeilijkheden. Uit een rapport dat in opdracht van het huidige bestuur van de Jeugdtheaterschool is opgesteld blijkt dat Rabarber vooral door het onvoldoende functioneren van bestuur en directie in de problemen is geraakt.

Ondanks de uitkomsten van het onderzoek heeft het college toch tot extra steunverlening besloten omdat Rabarber als jeugdtheater tot de landelijke top behoort, op basis van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur positief is beoordeeld, in de huisvesting door particuliere fondsen voor meer dan 0,3 miljoen is geïnvesteerd en bij een faillissement ook de gemeente financiële risico's loopt. Verder zouden naast de kinderen, de ouders van meer dan duizend leerlingen financieel gedupeerd worden als nu geen steun in het vooruitzicht wordt gesteld.

bron:Gemeente Den Haag