Het is van belang om ouderen met een verhoogde kans op depressies goed in beeld te krijgen. Deze depressies kunnen een chronisch beloop krijgen en een verhoogde kans tot overlijden geven. Psychiater Robert Schoevers ontwikkelde een model om deze ouderen op te sporen. Schoevers promoveert op 6 juli aan het VU medisch centrum Amsterdam.

Depressie komt veel voor, bij ouderen zelfs 13 % en hebben vaak een chronisch beloop. Soms leidt het tot een sterk verhoogde kans op overlijden. Negatieve effecten van depressie zijn o.m. een slechtere kwaliteit van leven, een toename van beperkingen en handicaps in het dagelijks functioneren, een verhoogde belasting voor de omgeving, en een toegenomen gebruik van medische en andere voorzieningen. Toch wordt depressie lang niet altijd herkend en behandeld.

De hoge maatschappelijke en persoonlijke kosten lijken veel aandacht voor het và³à³rkomen te rechtvaardigen. Robert Schoevers beschrijft het ontstaan, het beloop en de vele nadelige gevolgen van depressie onder een grote groep thuiswonende ouderen in Amsterdam. Hij focust uiteindelijk op risicogroepen in de bevolking. Aan de hand van eenvoudig te verkrijgen gegevens kunnen mensen worden geïdentificeerd die een grote kans lopen om depressief te worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouderen die hun partner zijn verloren, die een lichamelijke ziekte of andere handicaps hebben. Schoevers beschrijft een model om deze groep beter in beeld te krijgen. Dit kan als basis dienen voor onderzoek naar gerichte preventieve interventies. Volgens Schoevers wordt het tijd dat de psychiatrie zich hiermee actiever gaat bemoeien.

bron VUMC