Gerechtsdeurwaarder mogen best een 0900-servicenummer op hun ambtelijk briefpapier vermelden, indien er ook het reguliere telefoonnummer vermeld wordt, zodat debiteuren en derden tegen normale tarieven kunnen bellen. Dat heeft het Amsterdamse gerechtshof onlangs bepaald in een zaak tussen de beroepsorganisatie KBvG en een deurwaarder.

Het hof is het met de beroepsorganisatie eens dat gerechtsdeurwaarders een publieke functie bekleden en debiteuren en derden daarom niet mogen dwingen om tegen relatief hoge kosten telefonisch contact op te nemen via een betaalnummer. Dat de gerechtsdeurwaarder kosten heeft gemaakt om met het betaalnummer zijn service te verbeteren (onder meer door ook buiten kantooruren bereikbaar te zijn voor de justiabele) en dat het reguliere telefoonnummer gewoon in het telefoonboek te vinden is, maakte op het hof geen indruk. Volgens het hof blijkt uit art. 1 en 10 Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders dat de kosten voor telefonische informatie aan debiteuren en derden reeds in de tarieven verdisconteerd zijn.

Artikel 47 lid 2 Rv luidt:

Op de envelop waarin het afschrift ingevolge het eerste lid wordt achtergelaten of ter post wordt bezorgd, worden vermeld de naam en de woonplaats van degene voor wie het exploot is bestemd. De envelop vermeldt tevens de naam, de hoedanigheid, het kantooradres en het telefoonnummer van de deurwaarder, alsmede een aanduiding dat de inhoud de onmiddellijke aandacht behoeft.

Bron: Gerechtshof Amsterdam