In het jaar 2005 heeft de politie op 150 adressen in Deventer hennepkwekerijen aangetroffen. In vijftien gevallen ging het om bijstandsgerechtigden. Het telen van hennep in combinatie met een uitkering is volgens de Wet werk en bijstand niet mogelijk. De sector Sociale Voorzieningen gaat in die gevallen over tot terugvordering van ten onrechte verstrekte bijstand. In totaal wordt een bedrag van dertigduizend euro teruggevorderd.

Tijdens het driehoeksoverleg tussen de politie, Openbaar Ministerie en de gemeente Deventer is in 2004 in een convenant vastgelegd dat de onderzoeksgegevens in het kader van het ontmantelen van hennepplantageâs uitgewisseld worden tussen de verschillende instanties, waaronder dus de sector Sociale Voorzieningen.

De doelstelling van dit convenant is het repressief en preventief optreden tegen de overlast van hennepteelt.
bron:Gemeente Deventer