Dexia en Royal Bank of Canada (RBC) maakten vandaag bekend dat zij een akkoord hebben gesloten over de samenvoeging van hun activiteiten inzake de financiële dienstverlening aan de institutionele beleggers in de vorm van een joint venture die zij paritair in handen zullen hebben en die zal luisteren naar de naam RBC Dexia Investor Services (RBC Dexia IS), onder voorbehoud van de goedkeuring door de toezichthoudende overheden.

De nieuwe onderneming, die voor ongeveer USD 1 800 miljard aan activa in bewaring zal hebben (d.w.z. de gezamenlijke activa die in bewaring zijn bij de twee moederondernemingen), zal behoren tot de 10 meest vooraanstaande depothoudende banken ter wereld en zal over de hele wereld een volledig gamma van diensten aan de institutionele beleggers aanbieden.

Volgens de bepalingen van de joint venture zullen RBC en Dexia, via zijn volle dochter Dexia Banque Internationale àƒÆ’  Luxembourg (Dexia BIL), een gelijk aandeel hebben in de nieuwe vennootschap, waarvan het aanvankelijk eigen vermogen ongeveer 500 miljoen EUR zal bedragen. RBC Dexia IS, een holding waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in Londen, zal advies geven over de commerciële strategie en het beheer van de operationele vennootschappen.

Marc Hoffmann, de huidige CEO van Dexia BIL en lid van het directiecomità© van Dexia, wordt de voorzitter van de raad van bestuur van RBC Dexia IS. De CEO van de nieuwe vennootschap wordt Josà© Placido, de huidige vice-voorzitter van het directiecomità© van RBC Global Services, die verantwoordelijk is voor Institutional Investor Services. De operationele activiteit zal voornamelijk worden uitgeoefend door RBC Dexia Investor Services Bank in Luxemburg en door RBC Dexia Investor Services Trust in Canada, alsook door hun dochterondernemingen en vestigingen over de hele wereld.

RBC Dexia IS zal kunnen profiteren van de reputatie van zijn moederondernemingen, die beide gerespecteerde financiële instellingen zijn met uitstekende solvabiliteitsratio's (Moody's Aa2 senior debt voor beide ondernemingen). RBC is een van de grootste financiële instellingen in Canada en de 6de grootste bank in Noord-Amerika gemeten naar de totale activa. Dexia is een van de grootste financiële instellingen van de eurozone op grond van de beurskapitalisatie.

Marc Hoffmann is de mening toegedaan dat « de cliënten van RBC Dexia IS zullen kunnen profiteren van de omvang, de brede productenwaaier en de uitstekende kwaliteit van de dienstverlening door deze twee internationaal gerespecteerde banken met een gezonde financiële basis. »

De alliantie tussen een grote custodian bank, die bekendstaat om haar uitstekende service aan de cliënteel, en een vooraanstaande speler op de markt van de diensten van depothoudende bank, administratief fondsenbeheer en transferagent, levert een uniek aanbod op ten behoeve van de institutionele beleggers over de hele wereld.

<< Wij zijn heel blij met wat RBC Dexia IS kan aanbieden aan zijn huidige en toekomstige cliënten», aldus nog Josà© Placido. « Wij streven naar een langetermijngroei door aan de institutionele beleggers een omvattend geheel van diensten aan te bieden als wereldwijde depothoudende bank, administratief fondsenbeheerder en beheerder van pensioenfondsen, transferagent en verstrekker van alle diensten die met deze activiteit te maken hebben. Onze lokale aanwezigheid in 4 continenten zal ons de omvang en de knowhow verschaffen om tegemoet te komen aan de behoeften van de vermogensbeheerders.»

De transactie zal wellicht worden afgerond begin 2006. De nieuwe structuur zal 3500 werknemers tellen verspreid over 15 landen. « Tijdens de overgangsperiode garanderen wij aan onze cliënten een coherente en ononderbroken dienstverlening », aldus nog Josà© Placido.

M. Hoffmann is ervan overtuigd dat « RBC Dexia IS groei en waarde zal blijven genereren voor beide moederondernemingen, door optimaal gebruik te maken van de nieuwe structuur op een grotere schaal om nieuwe cliënten aan te trekken, zijn operationele efficiëntie te verbeteren en voor inkomstensynergie te zorgen.

Volgens Gordon M. Nixon, voorzitter en CEO van RBC Groupe Financier « zullen RBC en Dexia zich volledig op deze activiteit toeleggen en kijken zij met ongeduld uit naar het welslagen van RBC Dexia IS als een belangrijk concurrent op internationaal niveau. » Wij hebben het gevoel dat deze joint venture de beste wijze is om ervoor te zorgen dat wij kunnen blijven groeien en zo tegemoet te komen aan de steeds complexer wordende behoeften van onze cliënten. »

Pierre Richard, de huidige voorzitter en CEO van de Groep: « Wij hebben deze toenadering van meet af aan gesteund. Wij zijn van mening dat het grote engagement van de beide moederondernemingen m.b.t. de dienstverlening aan de institutionele beleggers een essentiële voorwaarde is voor de langetermijngroei van RBC Dexia Investors Services.

bron:Dexia