De Diabetesvereniging Nederland (DVN) gaat haar leden helpen bij de keuze voor een ziektekostenverzekering. Vanaf december, de maand waarin iedereen een nieuw polisvoorstel krijgt van zijn of haar huidige ziektekostenverzekeraar, biedt de DVN haar leden keuzeondersteunende informatie via maandblad Diabc, website www.dvn.nl en de Diabeteslijn (033) 463 05 66, [email protected].

De campagnes van de overheid à©n van de zorgverzekeraars om alvast de ´kiezers' voor zich te winnen, zijn al volop losgebarsten. Echter: pas in december zal er duidelijkheid komen over wat uw huidige ziektekostenverzekeraar u kan bieden. Daarna is het zaak om dit te vergelijken met het aanbod van andere ziektekostenverzekeraars. Dat zal niet eenvoudig zijn, alleen al vanwege het veelvoud aan polissen. Er komen onder meer speciale polissen voor mensen met een chronische ziekte zoals diabetes, maar zijn die ook echt goed? Veel informatie is te vinden op de website van de overheid www.kiesbeter.nl en ook kunt u zelf de verzekeraars vragen om informatie. Dan nog zal het veel mensen duizelen. Daarom biedt de DVN vanaf december hulp. De vereniging zal polissen gaan vergelijken. Daarnaast gaat de DVN polissen beoordelen, zowel vanuit het belang van mensen met diabetes als vanuit de richtlijnen voor goede diabeteszorg, zoals vastgesteld door de Nederlandse Diabetes Federatie.

Korting via DVN

De DVN heeft 57.000 leden en is daarmee als grootste patiëntenvereniging van ons land een professionele gesprekspartner voor overheid en zorgverzekeraars. Mensen worden onder meer lid om hun belangen te laten behartigen, vanwege de actuele informatie die zij krijgen en om op een makkelijke manier in contact te komen met andere mensen met diabetes. Daarnaast is het zeker vanwege het nieuwe zorgstelsel van groot belang om lid te zijn van de DVN. In het nieuwe situatie wordt het namelijk mogelijk om als collectief korting te krijgen op de zorgverzekering. Dit betekent een interessante mogelijkheid voor de Diabetesvereniging om voor u exclusief als lid contracten af te sluiten met zorgverzekeraars, waarmee u voordeel krijgt. Zowel voor de basisverzekering als de aanvullende verzekering is dit mogelijk. Joop Gillissen, directeur van de DVN: "Wat we echter nog belangrijker vinden, is dat de polis die u straks afsluit met een zorgverzekeraar een goede polis is in verband met uw diabetes. Daarom zijn we als DVN op dit moment nog volop bezig onze opvattingen over goede diabeteszorg bij zorgverzekeraars onder de aandacht te brengen. Pas zodra de zorgverzekeraars de inhoud van hun aanbod hebben vastgesteld, gaan we bepalen of dat goed genoeg is om als DVN-collectief een korting mee af te spreken!"

bron:DVN