Dienstverlenende bedrijven in Nederland verplaatsen steeds meer activiteiten naar andere landen. Bij deze offshoring, het verplaatsen van bedrijfsprocessen naar het buitenland, gaat het niet alleen om zaken als ondersteunende IT en administratieve activiteiten, maar juist ook om kernactiviteiten van dienstverleners. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor de Nederlandse arbeidsmarkt, waarop de dienstverlenende sector in toenemende mate een zware stempel drukt.

 

Die eerste conclusie kan getrokken worden uit onderzoek van het Nyenrode Institute for Competition (NIC) onder 542 Nederlandse ondernemingen en internationale bedrijven die in Nederland een vestiging hebben. Bijna 50% van de onderzochte bedrijven geeft aan ervaring te hebben met offshoring of binnen de komende drie jaar plannen te hebben voor offshoring.

Dà©sirà©e van Gorp, directeur van het NIC: 'De vraag die veel bedrijven uit de
dienstensector zichzelf stellen is niet langer wanneer gaan we tot offshoring over, maar hoe gaan we dat doen. Offshoring heeft belangrijke consequenties voor het concurrerend vermogen van bedrijven en van landen. De uitdaging voor overheden en bedrijfsleven is om zich niet in het defensief te laten dringen, maar de concurrentievoordelen die offshoring biedt ten volle te benutten.'

Het is voor het eerst dat er een grootschalig onderzoek naar outsourcing en offshoring in de dienstensector is uitgevoerd. De aandacht is in het verleden voornamelijk uitgegaan naar de productie-industrie. Het belang van de dienstensector voor de Nederlandse economie en de wereldeconomie rechtvaardigt een onderzoek dat zich uitsluitend op deze sector richt en is een belangrijke stap in het inzichtelijk maken van de toekomst van offshoring in Nederland.  De volledige onderzoeksresultaten worden op 2 december gepresenteerd tijdens het Nyenrode European Business Forum, dat Nyenrode samen met de Wall Street Journal Europe organiseert.

bron:Universiteit nyenrode