Mensen met uitkeringen van verschillende organisaties zijn minder tevreden over de dienstverlening van CWI, UWV en gemeentelijke sociale diensten dan andere uitkeringsgerechtigden. Dat bleek uit een onderzoek van het Algemeen Keten Overleg, een overleg tussen UWV, CWI en twee gemeentelijke organisaties: Divosa en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De organisaties werken nu aan een nieuw dienstverleningsconcept om dat te verbeteren. Zo blijkt uit het maandag gepubliceerde rapport Samen dienstverlenen van de Inspectie Werk en Inkomen.

Mensen die verschillende uitkeringen combineren, bijvoorbeeld omdat ze gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en gedeeltelijk werkloos, hebben vaak te maken met verschillende organisaties en verschillende medewerkers. Ze hebben meer dan andere uitkeringsgerechtigden klachten over onduidelijke informatievoorziening en over het kwijtraken van dossiers met hun gegevens. De organisaties herkennen deze signalen. De problemen met de dienstverlening worden deels veroorzaakt door verschillen in deskundigheid van medewerkers en door een tekort aan afstemming. Voor een ander deel is de ontevredenheid te verklaren door oorzaken die buiten de organisaties liggen, zoals voor de klant moeilijk te begrijpen regelgeving.
UWV, CWI, SVB en gemeentelijke sociale diensten hebben geen specifiek beleid voor mensen die uitkeringen van meer dan één organisatie ontvangen. CWI en UWV werken nu aan een nieuw dienstverleningsconcept waarin sprake is van een gemeenschappelijke klantbenadering. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is het digitale klantdossier met daarin alle gegevens van de uitkeringsgerechtigde. SVB werkt samen met een aantal gemeenten aan een betere uitvoering van de combinatie gedeeltelijke AOW en aanvullende bijstand. CWI en UWV ontwikkelen samen met partijen in het gemeentelijke domein zoals VNG en Divosa instrumenten om meer inzicht in het functioneren van de keten te krijgen.
Ongeveer 35.000 mensen zitten zowel in de WW als in de WAO, ongeveer 15.000 mensen ontvangen bovenop hun WW- of WAO-uitkering een aanvullende bijstandsuitkering. Meer dan 25.000 mensen ontvangen een aanvullende bijstandsuitkering bovenop hun AOW.
bron:IWI