73% van de werkzoekenden die gebruik maken van de dienstverlening van CWI zijn daar (zeer) tevreden over. Jongeren (23 jaar en jonger) en ouderen (57,5 en ouder) zijn meer tevreden dan de overige leeftijdsgroepen. In de vier grote steden wordt CWI minder positief beoordeeld.

De deskundigheid van de medewerkers van CWI wordt hoog gewaardeerd, met name door klanten die een vast contactpersoon hebben. 57% vindt dat CWI goed in staat is persoonlijke ondersteuning te bieden bij het vinden van werk. 66% van de ondervraagde
werkzoekenden zou ook anderen aanbevelen om via CWI werk te zoeken. Driekwart van de ondervraagden vindt CWI een betrouwbare organisatie, die zorgvuldig met persoonsgegevens omgaat en afspraken nakomt.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen van een tevredenheidonderzoek onder ruim 12.000 werkzoekenden die in de periode mei-juli dit jaar een CWI-vestiging bezochten. Vergeleken met de uitkomsten van een vergelijkbaar onderzoek in 2003, laat dit onderzoek op de meeste onderdelen een hogere maar ook een meer uitgesproken waardering zien voor de dienstverlening van CWI.

Over de periode januari-juni 2005 deden 349.000 werkzoekenden een beroep op de
dienstverlening van CWI. Voor die werkzoekenden waren in totaal 247.400 vacatures beschikbaar (153.400 door werkgevers bij CWI ingediend, 94.000 door werkgevers rechtstreeks op werk.nl geplaatst). 77.000 werkzoekenden deden na de aanmelding bij CWI uiteindelijk geen beroep op een uitkering. Voor ruim 100.000 werkzoekenden die wel een beroep deden op een WW- of WWB-uitkering, kon die uitkering binnen zes maanden weer worden beëindigd. In de eerste helft van dit jaar vervulde CWI ruim 46.000 vacatures voor werkgevers. 16.000 daarvan werden vervuld door jongeren.

CWI verleende in de periode januari-juni 30.400 vergunningen voor ontslag op
bedrijfseconomische gronden of wegens arbeidsongeschiktheid. In het kader van Wet Sociale Werkvoorziening, nam CWI in dezelfde periode 12.000 verzoeken om indicatiestelling in behandeling.

bron:CWI