De AVRO en haar voornaamste nieuws presentator, de voormalige voorlichter van de PPR Tweede Kamerfractie Karel van de Graaf, hebben en diepgaand verschil van mening over de werkzaamheden van karel van de Graaf. De presentator wil meer programma's presenteren dan het actuele middagprogramma Twee Vandaag. Voorhands heeft de AVRO hem niet bij meer programma's in het nieuwe zendschema ingedeeld. Vrijdagmorgen schreef het dagblad de Telegraaf er al een artikel over en naar aanleiding daarvan heeft Karel van de Graaf een persverklaring uitgebracht waarin hij zijn visie op het conflict weergeeft en aankondigt naar de rechter te zullen stappen.

Naar aanleiding van het bericht in de Telegraaf van hedenmorgen, schrijft Karel van de Graaf het volgende:
"Er bestaat op dit moment een diepgaand verschil tussen de AVRO en mijzelf over de invulling van mijn contractueel overeengekomen werkzaamheden. Nog zeer recent hebben de AVRO en ik afgesproken dat ik als presentator breed zou worden ingezet onder duidelijk overeengekomen voorwaarden. De AVRO heeft evenwel gemeend om -eenzijdig- op die afspraak terug te komen en deelt mij in haar plannen nu een onderschikte rol toe die er op neer komt dat ik geen ander programma dan TweeVandaag zal mogen presenteren.
Omdat ik meen dat deze beslissing niet strookt met onze, recentelijke nog geprecisieerde, overeenkomst heb ik de AVRO direct aangegeven dit niet te kunnen accepteren. De afgelopen weken heb ik op alle mogelijk manieren aan-gedrongen op overleg om te komen tot een praktische oplossing maar dit heeft geen gehoor gevonden. Ik betreur dat het mij -na 37 jaar onafgebroken voor de AVRO te hebben gewerkt- niet is gelukt door overleg tot eenoplossing te komen. Ik zie mij nu genoodzaakt om een oordeel van de rechter vragen."
bron:Karel van de Graaf