Dinsdag heeft het IFAW (International Fund for Animal Welfare) de resultaten bekendgemaakt van een onderzoek, waaruit blijkt hoe enorme aantallen beschermde dieren en dierproducten illegaal via internet worden verhandeld. Het gaat hier om een even lucratieve als snelgroeiende handel, die de meest bedreigde diersoorten aan de rand van uitsterven brengt en onbeschrijflijk veel dierenleed veroorzaakt.

Dag in dag uit worden duizenden wilde dieren en lichaamsdelen van hen  - variërend
van levende chimpansees en enorme ivoren slagtanden tot piepkleine gedroogde zeepaardjes - wereldwijd via internet verhandeld. Het IFAW deed gedurende drie maanden onderzoek in het Verenigd Koninkrijk en stelde vast, dat in slechts à©à©n week tijd meer dan 9.000 levende dieren of dierproducten op Engelstalige websites te koop werden aangeboden, onder meer via chatrooms en de populaire veilingsite eBay. In ten minste 70% van de gevallen ging het om dieren die volgens internationale wet- en regelgeving tot beschermde soorten worden gerekend. Het onderzoek bleef beperkt tot vijf categorieën, zodat de bevindingen slechts het topje van de ijsberg vormen (1).

Het rapport-Caught in the web: wildlife trade on the Internet- versterkt de vrees van
natuurbeschermers dat de groeiende en nagenoeg ongebreidelde handel via internet wel eens de nekslag voor een aantal bedreigde diersoorten zou kunnen betekenen. Deze handel opent nieuwe verkoopkanalen voor de zwarthandelaren en vele wilde dieren zijn het doelwit van stropers zodat aan de wensen van rijke buitenlandse kopers kan worden voldaan. Ook worden wilde dieren als 'huisdier' verkocht. Het is een bekend gegeven dat controle op internetactiviteiten uiterst moeilijk is, aangezien de handel niet door landgrenzen wordt gehinderd. Maar liefst 15% van alle verkopen via eBay vindt aan buitenlandse kopers plaats.

Het IFAW stelde vast dat sommige dieren die tot de meest bedreigde soorten ter wereld
behoren, online in advertenties worden aangeboden via websites in het Verenigd
Koninkrijk, de Verenigde Staten, India, Israël en Duitsland. In vrijwel alle
gevallen was er sprake van illegale handel. Zo werd in Londen een levende gorilla als
huisdier te koop aangeboden, terwijl op Amerikaanse websites met een Siberische tijger en vier babychimpansees werd geadverteerd. Ook andere ernstig bedreigde diersoorten werden in de advertenties aangetroffen. Verder bleken lichaamsdelen zoals schilden van karetschildpadden te koop te zijn, evenals shahtoosh-sjaals afkomstig van de zwaar bedreigde Tibetaanse antilope en complete opgezette leeuwen en ijsberen. Ook werden ivoren voorwerpen te koop aangeboden, naast traditionele Aziatische geneesmiddelen waarin lichaamsdelen van tijgers en neushoorns waren verwerkt.

De rol van Nederland is nog niet in kaart gebracht, maar gezien het internationale
karakter van internet is het goed mogelijk dat ook via Nederlandse internetsites wilde dieren, of lichaamsdelen van hen, worden verkocht. Het IFAW Nederland zal in het najaar van 2005 onderzoek hier naar doen.

Marcel Bertsch, directeur van het Nederlandse IFAW kantoor: 'De handel via internet is gemakkelijk, goedkoop en anoniem. Het is duidelijk dat er gewetenloze handelaars en goed geoutilleerde criminele bendes zijn die misbruik maken van de mogelijkheden die het wereldwijde web hen biedt. Het resultaat is een zwarte internethandel waar de toekomst van de meest zeldzame diersoorten op het spel wordt gezet. Tegen deze situatie moet onmiddellijk door overheidsinstanties en website-eigenaren worden opgetreden, voor het te laat is.'

'Verder heeft ieder natuurlijk de verantwoordelijkheid geen wilde dieren en lichaamsdelen van wilde dieren meer te kopen of verkopen. De handel in wilde dieren wordt immers gedreven door de vraag van de afnemers: koopt niemand meer, dan zal het doden ook ophouden. Onze boodschap aan mensen die op internet winkelen is simpel: koop je online producten van wilde dieren, dan is dat net zo verwerpelijk als het eigenhandig doden van deze bedreigde dieren', aldus Marcel Bertsch.

De onderzoekers kwamen tot de conclusie, dat de beschikbare informatie over de handel in wilde dieren en de wet- en regelgeving op dat gebied ontoereikend en ondoorzichtig is. Daarom zal het IFAW zelf een (Engelstalige)  website lanceren  {www.caughtintheweb.org) om het publiek duidelijke richtlijnen te geven.

bron:IFAW