Op 7 maart 2006 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Niet alle inwoners van de gemeente kunnen dan stemmen, denk maar aan alle dieren die in de gemeente leven. Zij kunnen niet zelf voor hun rechten opkomen. Daarom doet de Dierenbescherming dat voor hen, door de politieke partijen te vragen à³à³k rekening te houden met de dieren binnen de gemeente.

Veel dierenwelzijnszaken lenen zich goed voor een lokale aanpak, dus binnen een gemeente. De Dierenbescherming heeft daarom een nota Aanbevelingen gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid opgesteld. Daaruit zijn tien belangrijke speerpunten naar voren gekomen. Een van de speerpunten is dat de gemeente geen vergunning dient te verlenen voor vermaak met dieren, zoals circussen met dieren of het palingduiken dat in de regio Noord-Holland op een aantal plaatsen een twijfelachtige ´traditie' is.

Ook vindt de Dierenbescherming het belangrijk dat iedere gemeente een wethouder dierenwelzijn krijgt. Deze wethouder moet ervoor zorgen dat aandacht wordt besteed aan de belangen van dieren in de gemeente. De gemeente Castricum heeft bijvoorbeeld al zo'n wethouder. Een derde speerpunt is dat schade door wild, zoals door ganzen of konijnen, in principe op diervriendelijke wijze wordt tegengegaan en niet door het doden van de dieren. Alternatieve oplossingen dienen altijd te worden onderzocht. Een ander punt dat dichter bij huis ligt, is het hondenbeleid. Met dit beleid moeten hond, hondenbezitter en de niet-hondenbezitter op een goede manier kunnen samenleven.
 
De Dierenbescherming heeft de politieke partijen in de gemeenten van Noord-Holland Noord gevraagd deze en nog een aantal speerpunten over te nemen in hun partijprogramma. Ook is het College van B&W aangeschreven omtrent informatie over het huidige dierenwelzijnsbeleid. Naast het onder de aandacht brengen van de speerpunten aan de politieke partijen organiseert de Dierenbescherming Noord-Holland Noord ook een politieke manifestatie op 10 september a.s.; Dier - Day. Op Dier - Day wordt een debat gevoerd met landelijke en lokale politici uit de regio over deze speerpunten.
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zal de Dierenbescherming de lezers informeren en tips geven, waar op te letten bij de verkiezingen om ervoor te zorgen dat dieren à³à³k een stem krijgen! Voor meer informatie: www.nhn.dierenbescherming.nl.

bron:Dierenbescherming