De Dierenbescherming riep op maandagavond 3 oktober Harm Evert Waalkens, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, uit tot Dierenbeschermer van het jaar 2005.  Waalkens kreeg deze onderscheiding wegens zijn grote verdiensten voor het welzijn van dieren als kamerlid, maar ook als ondernemer. Waalkens is immers biologisch (diervriendelijk) veehouder. Als dierenbeschermer van het jaar is hij de opvolger van David van Gennep, directeur van de stichting AAP, die maandagavond het estafettestokje persoonlijk overdraagt.

'Harm Evert Waalkens is als kamerlid de afgelopen jaren een vurig pleitbezorger voor het welzijn van dieren gebleken', aldus Thomas Posthumus Meyjes, algemeen directeur van de Dierenbescherming. 'Hij protesteerde bij herhaling tegen de gewelddadige aanpak van besmettelijke dierziekten als vogelpest en mond- en klauwzeer - ik heb het over het 'ruimen' van gezonde dieren. Dit deed hij vaak tegen de stroom in, omdat de economische belangen bij dit soort dossiers enorm zijn en dierenwelzijn vaak als sluitstuk wordt gezien'.

Ook diende Waalkens amendementen in, onder meer tegen de verrijkte batterijkooi voor legkippen en à©à©n voor de invoering van speciale opvang (schutstallen) voor
landbouwdieren die in de knel zijn gekomen. Beide amendementen hebben het weliswaar niet gehaald, maar dat wil niet zeggen dat Waalkens het erbij laat zitten. Posthumus Meyjes: 'Zodra zich een kans voordoet, brengt hij deze onderwerpen toch weer naar voren, daar is hij heel vasthoudend in. Dat zien wij als Dierenbescherming natuurlijk graag!'.

Een ander 'wapenfeit'betreft de indiening van een initiatiefwetvoorstel betreffende bestialiteit. Waalkens wil daarin alle vormen van seks met dieren strafbaar stellen. 'Gezien de afschuwelijke zaken die de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming op dit gebied tegenkomt, is het hoog tijd dat die wetgeving snel wordt gerealiseerd', aldus Posthumus Meyjes.

bron:Dierenbescherming'