Als Smit Tak voor vannacht 0:00 uur niet ingaat op de eisen van FNV Bondgenoten, dan leggen de werknemers van de sleepdienst morgenochtend vanaf 6:30 uur voor twaalf uur het werk neer. De kans dat Smit nog voor het verstrijken van het ultimatum van zich laat horen, is volgens FNV Bondgenoten nihil.

De acties zijn het gevolg van het vastlopen van het CAO-overleg. Het CAO-conflict draait onder andere om loonsverhoging, pensioenpremie, overwerkvergoedingen en de ziektekostenverzekering. Daarnaast heerst er al lange tijd onrust onder het Smit-personeel over de manier waarop het management me hen omgaat

De acties houden in dat de sleepboten van Smit geen schepen de havens van Rotterdam meer binnen brengen of vanuit de haven naar buiten begeleiden. Dat heeft gevolgen voor verschillende bedrijven in de Rotterdamse Haven. Als ook bij Smit Tak (tegenwoordig Heavy Lift en Transport) acties uitbreken, heeft dat ook gevolgen hebben voor de werkzaamheden die in het buitenland worden verricht. Zo zijn werknemers van deze divisie werkzaam in o.a. Brazilië en in de Golf van Mexico, waar zij de vernielingen van de orkaan Katharina aan het herstellen zijn.

Bij de sleepdienst van Smit werken ongeveer 240 mensen. Zo'n driekwart daarvan zijn aangesloten bij FNV Bondgenoten. Bij Smit Tak werken ongeveer 250 mensen. Daarvan is ongeveer de helft aangesloten bij FNV Bondgenoten.

bron:FNV