In een zaak die Microsoft heeft aangespannen tegen Stocks Trading en Castania, heeft de Haarlemse rechtbank bevestigd dat de handel in losse Microsoft echtheidscertificaten illegaal is. Door losse echtheidscertificaten te verhandelen, faciliteert men de handel in illegale software en maakt men inbreuk op de aan Microsoft toekomende auteurs- en merkrechten. De rechtbank bevestigt bovendien dat het verhandelen van echtheidscertificaten met andere software dan waarmee het echtheidscertificaat oorspronkelijk in het verkeer werd gebracht, illegaal is.

Dankzij deze uitspraak kan Microsoft nu effectiever optreden tegen de verkoop van losse certificaten. De uitspraak roept bovendien een halt toe aan de groeiende 'knutselpraktijken', waarbij men onderdelen van verschillende pakketten samenvoegt en daar een nieuw pakket van maakt. Men gebruikt dan het echtheidscertificaat uit het ene pakket, voegt dat bij de software van een ander pakket en doet daar dan weer een eindgebruikersovereenkomst bij uit een derde pakket enzovoorts.
Dit gebeurt vooral bij de oudere versies van Microsoft besturingssystemen, vooral Windows 95 en 98. Dankzij de uitspraak kan Microsoft deze vorm van softwarepiraterij hard aanpakken. Niet alleen kan de klant zo beter beschermd worden tegen illegale verkooppraktijken, maar ook verkopers van legitieme Microsoft-software tegen oneerlijke concurrentie.
Een echtheidscertificaat - Certificate Of Authenticity (COA) - vormt samen met een handleiding, een licentieovereenkomst en bijbehorende software een onlosmakelijk geheel. Het echtheidscertificaat is bedoeld om de echtheid van de bijgeleverde software te garanderen en is dus niet als licentie te beschouwen. Stocks Trading en Castania hebben losse echtheidscertificaten en 'knutselpakketten' verkocht c.q. hadden het voornemen om dat te doen.
In de zaak die Microsoft tegen hen had aangespannen heeft de rechtbank beide bedrijven nu bevolen om te stoppen met inbreuk te maken op de rechten van Microsoft, op straffe van een dwangsom. Tevens moet Stock Trading namen en adressen van klanten en toeleveranciers, alsmede details over de herkomst van de losse echtheidscertificaten aan Microsoft bekendmaken. Ook moet Stock Trading rekening en verantwoording aan Microsoft afleggen terzake van de door haar genoten winst en moet zij die winst aan Microsoft afdragen. Verder moet zij de door Microsoft geleden schade vergoeden en zijn Stock Trading en Castania beide veroordeeld tot het betalen van de juridische kosten in deze.
bron: Microsoft