Dit jaar zijn bij de Koninginnedag in totaal 3514 Koninklijke  onderscheidingen verleend. Dat zijn er 236 meer dan vorig jaar. Er zijn 3910 voorstellen voor de Algemene Gelegenheid 2006 ontvangen; 151 meer dan het voorgaande jaar. Ten aanzien van 396 voorstellen is een negatief advies uitgebracht. In de Orde van de Nederlandse Leeuw zijn 19 personen gedecoreerd en in de Orde van Oranje-Nassau 3495 personen. In de Nederlandse Antillen en Aruba is aan 49 personen een Koninklijke onderscheiding toegekend. Dat zijn er 31 meer dan in het voorgaande jaar.

Het decoratiestelsel heeft zich inmiddels goed geworteld in de samenleving. De kwaliteit van de ingediende voorstellen en het feit dat de adviezen van burgemeesters, commissarissen van de Koningin en Kapittel voor de Civiele Orden ruim 96 % gelijkluidend zijn, staan borg voor een zuivere uitvoering van het stelsel. De volgende trends zijn waarneembaar:
1. Er is een continue stijging in het aantal decoraties voor vrouwen. Het aantal vrouwen dat Koninklijk is onderscheiden bedraagt 1073. Dat zijn er 125 meer dan het voorgaande jaar. Decoratieverlening aan deze groep vindt vooral plaats binnen de Orde van
Oranje-Nassau.
2. Er is een toename van het aantal personen dat vanuit de Nederlandse Antillen en Aruba een Koninklijke onderscheiding heeft ontvangen.
3. Er is een structurele toename van het aantal vrijwilligers dat gedecoreerd wordt. Voor de lintjesregen 2006 betreft het 3274 vrijwilligers en dit betekent een stijging van 111.
4. Het aantal personen dat wordt geridderd op grond van bijzondere verdiensten in hun beroepsuitoefening is gedaald. In 2006 gaat het om 261 onderscheidingen, oftewel 35 minder dan het jaar daarvoor. Dit laat zich verklaren door een toename in deze categorie
van 29 gedecoreerden bij een Bijzondere Gelegenheid.
5. Het aantal gedecoreerde personen dat vanuit de economische sector is gedecoreerd, bedraagt 74 en is daarmee gelijk gebleven ten opzichte van 2005.

DECORATIEJAAR 2005/2006 (1 mei 2005 t/m 30 april 2006)
In totaal werden in het afgelopen decoratiejaar 6165  voorstellen ingediend; 898 meer dan het voorgaande decoratiejaar. Op 5543 voorstellen (90 %) is positief beslist. Tegen de achtergrond van de verkiezing voor de gemeenteraad hebben 738
volksvertegenwoordigers een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Dat zijn er 393 minder dan bij de verkiezingen in 2002. Het Kapittel voor de Civiele Orden heeft over alle in het voorbije decoratiejaar ingediende voorstellen advies uitgebracht. In het decoratiejaar 2005/2006 waren in 95,2 % van de gevallen de adviezen van burgemeester, commissaris van de Koningin en Kapittel
gelijkluidend.

bron: BZK