CSM maakt bekend dat Frans Visser om persoonlijke redenen zijn functie als directeur van de CSM-divisie Bakery Supplies Europe neerlegt, en wel met ingang van 1 augustus 2005.

Frans Visser trad op 1 januari 1997 in dienst van CSM in de functie van directeur van de CSM-divisie Bakery Ingredients, waarbij zowel Europa als de Verenigde Staten onder zijn verantwoordelijkheid vielen. Sinds de acquisitie van de Europese Bakery Supply-activiteiten van Unilever en de opsplitsing van de CSM-divisie Bakery Ingredients in twee afzonderlijke divisies per 16 oktober 2000, heeft Frans Visser leiding gegeven aan de divisie CSM Bakery Supplies Europe.

CSM is Frans Visser veel dank verschuldigd voor zijn toewijding en zijn grote bijdrage aan de verdere ontwikkeling van CSM's Bakery Supplies-activiteiten. Vooralsnog worden zijn taken waargenomen door de Raad van Bestuur.

bron:CSM