Arthur Docters van Leeuwen, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten
(AFM), is door de toezichthouders van de 25 lidstaten van de Europese Unie  voor de derde achtereenvolgende maal gekozen tot voorzitter van het comità© van Europese
effectentoezichthouders (CESR). De herbenoeming van Docters van Leeuwen is voor een periode van maximaal twee jaar.

In CESR werken de Europese effectentoezichthouders samen met het oog op afstemming en coà¶rdinatie van Europese regelgeving. Daarnaast is CESR adviseur van de Europese Commissie op het terrein van Europese effectenwetgeving.
 
bron:AFM