De Wereldalfabetiseringsdag, een initiatief van de VN-organisatie UNESCO, staat dit jaar in Nederland in het teken van het belang van een brede aanpak van geletterdheid. Sinds 1966 wordt deze dag gehouden.

Ons land telt 1,5 miljoen laaggeletterden. Deze mensen hebben moeite met lezen en schrijven waardoor zij in het dagelijks leven of in hun werksituatie niet goed kunnen functioneren.
Op donderdag 8 september 2005 wordt op verschillende manieren aandacht geschonken aan de aanpak van laaggeletterdheid in Nederland. Daarnaast worden in de dagen rondom 8 september activiteiten georganiseerd door diverse instanties waarin de brede aanpak van laaggeletterdheid tot uitdrukking zal komen.

Wereldalfabetiseringsdag start met een bezoek van een delegatie van het bestuur van Stichting Lezen & Schrijven en staatssecretaris Rutte van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de vestiging van afvaldienstverlener van Gansewinkel Groep in het Brabantse Rucphen. Van Gansewinkel is à©à©n van de bedrijven die veel aandacht geeft aan het bestrijden van laaggeletterdheid op de werkvloer.

Vervolgens keert het gezelschap terug naar Den Haag waar aan het eind van de ochtend in de centrale hal van het ministerie van OCW de Nationale Alfabetiseringsprijzen worden uitgereikt. Deze prijzen worden toegekend aan projecten en activiteiten die op bijzondere wijze bijdragen aan het alfabetiseringsonderwijs.

In het provinciehuis van Zuid-Holland vindt in de middag een symposium plaats over de samenwerking tussen overheden (provincie en gemeenten), onderwijs en bedrijfsleven gericht op het scholen van laaggeletterden.

In de week rondom Wereldalfabetiseringsdag vinden onder meer de volgende activiteiten plaats:
Op 5 september organiseert het ministerie van Economische Zaken samen met Stichting Lezen & Schrijven een conferentie over kenniseconomie, ICT en alfabetisering . Aan de orde komt het belang van de ontwikkeling van lees-, schrijf- en ICT-vaardigheden voor het bedrijfsleven en de kenniseconomie.

Er verschijnt een speciale 'Startkrant' over alfabetisering, een krant in eenvoudige taal, bestemd voor mensen die moeite hebben met lezen en een lesboek over analfabetisme voor leerlingen van de bovenbouw van de basisschool en voor brugklassers.

De organisatie en communicatie van Wereldalfabetiseringsdag is in handen van CINOP en Stichting Lezen & Schrijven.
Stichting Lezen & Schrijven is in mei 2004 gelanceerd en heeft als doel de komende vijf jaar alfabetisering op een innovatieve en doelgerichte wijze breed maatschappelijk te verankeren in de samenleving. De Stichting wil on- en laaggeletterdheid helpen voorkomen en verminderen door concrete projecten te initiëren en publieke en private organisaties bijeen te brengen. H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden is voorzitter van Stichting Lezen & Schrijven.

bron:Stichting Lezen & Schrijven