Minister Donner van Justitie heeft Bissogroup Nederland verzocht te stoppen met het aanbieden van een 'verzekering tegen verkeersboetes' op de Nederlandse markt. Weigert de maatschappij dan zal de bewindsman in een kort geding de rechter om een verbod vragen. Ook vindt hij dat Bisso de website die bestemd is voor de Nederlandse markt uit de lucht moet halen. Bissogroup Nederland biedt sinds januari 2006 via een website een product aan op grond waarvan de 'leden' aanspraak kunnen maken op een vergoeding van (een gedeelte van) verkeersboetes die zij opgelegd krijgen.

Een 'verzekering tegen verkeersboetes' neemt volgens de bewindsman de prikkel weg om zich aan verkeersregels te houden, die nu juist in het leven zijn geroepen om de verkeersveiligheid te bevorderen. Ook wordt het algemeen belang, te weten dat van de verkeersveiligheid, geschonden. Het product van Bisso Group Nederland ondermijnt het handhavingsbeleid van de Staat op het
gebied van de verkeersveiligheid, aan wie de opsporing en vervolging van strafbare feiten exclusief is opgedragen. Daarom is de 'verzekering' onrechtmatig jegens de Staat, aldus de minister. De 'verzekering' komt er op neer dat de sanctie op bepaalde overtredingen niet (geheel) wordt voldaan door de overtreder, maar door derden.

bron: MinJus