De Algemene Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft vandaag besloten LTO voorzitter G.J. Doornbos (57) bij de Kroon voor te dragen als dijkgraaf van dit waterschap.

De dijkgraaf is verantwoordelijk voor de bestuurlijke aansturing van het hoogheemraadschap en voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur. Verder is de dijkgraaf een belangrijke schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie. De dijkgraaf is het boegbeeld van de organisatie en behartigt een veelheid van externe contacten met andere overheden, het bedrijfsleven en de burgers in het gebied.

Nieuw Rijnland

Gerard Doornbos wordt dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland dat per 1 januari 2005 is ontstaan uit een fusie tussen de waterschappen De Oude Rijnstromen, Groot-Haarlemmermeer, Wilck en Wiericke en het hoogheemraadschap van Rijnland. Naar verwachting treedt de heer Doornbos feitelijk na de zomer aan. Dit is afhankelijk van de benoeming door de Kroon.

Gerard Doornbos

Gerard Doornbos, thans voorzitter van de Land- en Tuinbouworganisatie
- Nederland (LTO-Nederland). De ondernemersorganisatie voor de land- en tuinbouw. In samenwerking met directie en staf coà¶rdineerde hij het beleid van deze organisatie. Hij vertegenwoordigde LTO-Nederland en onderhandelde namens deze organisatie in binnen- en buitenland. Hij had in dat verband ook contacten met de Unie van Waterschappen.

De heer Doornbos is nu nog dagelijks bestuurslid van de Sociaal-Economische Raad, bestuurslid van de Stichting Arbeid, lid van de raad van advies van verschillende banken, President-Commissaris van Recreatie Noord-Holland, vice-voorzitter van de Europese belangenorganisatie voor land- en tuinbouw en was voorzitter van een federatie van 100 landbouworganisaties uit alle werelddelen.

Hij is opgegroeid op het akkerbouwbedrijf van zijn ouders dat hij later ook zelf heeft gerund. Hij was betrokken bij de oprichting van het waterschap Noordoostpolder dat later opging in het waterschap Zuiderzeeland.

Voordracht aan kroon

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap doet, op voordracht van een bestuurlijke selectiecommissie, een aanbeveling aan de Kroon. De Kroon benoemt de dijkgraaf voor een periode van zes jaar.

De benoemingsprocedure voor de dijkgraaf is ingezet door het bestuur van het hoogheemraadschap dat met ingang van 1 januari 2005 is aangetreden. Vanaf dat moment en tot de feitelijke benoeming neemt Everhardus Togtema uit Drachten de functie van dijkgraaf waar.
 
bron:Hoogheemraadschap Rijnland