Er is een doorstart gemaakt in het opsporingsonderzoek naar de verkrachting van en moord op de 23-jarige Christel Ambrosius op 9 januari 1994. Dit gebeurt onder meer naar aanleiding van een gemaakte analyse van alle tot nu toe uitgevoerde opsporingshandelingen. In het onderzoek worden de aanbevelingen uit het rapport Posthumus, die zijn uitgewerkt in het Verbeterprogramma van politie en OM, meegenomen. Zo zal onder meer tijdens het onderzoek tegenspraak worden georganiseerd. De familie van het slachtoffer is inmiddels in kennis gesteld.
Naar aanleiding van de vrijspraak door het Gerechtshof in Leeuwarden (24 april 2002 ) van de twee eerder veroordeelde mannen kwam het onderzoek naar de verkrachting van en de moord op de 23-jarige Christel Ambrosius op 9 januari 1994 in Putten weer terug bij het arrondissementsparket Zutphen. Na de vrijspraak werd een nieuw opsporingsonderzoek gestart. Door de teamleden werden in de afgelopen periode ruim 3300 verklaringen opgenomen en tijdens een DNA vergelijkend onderzoek hebben 1780 mensen hun medewerking verleend.
Een uitzending van Opsporing Verzocht in maart 2005 leverde tientallen nieuwe tips op die werden nagetrokken. Diverse externe deskundigen waren als adviseur betrokken bij dit team. Het politieteam kreeg veel medewerking van de Puttense bevolking om tot de oplossing van dit misdrijf te komen. Ondanks alle inspanningen heeft dit tot nu toe geen resultaat opgeleverd. Gezien de ernst van het gepleegde strafbare feit, de ontstane maatschappelijke onrust en het uitblijven van het gewenste resultaat is tevens een zogeheten review uitgevoerd met betrekking tot het opsporingsonderzoek. Een review is een analyse van de gemaakte opsporingshandelingen. Hierbij wordt onder meer gekeken of er gezien de huidige stand van de wetgeving, de wetenschap of de techniek aanvullende onderzoekshandelingen te verrichten zijn. De review is uitgevoerd door van buiten het regiokorps en het parket komende deskundigen van politie en OM, aangevuld met externe deskundigen.
Op basis van de uitkomsten van de review en de aanbevelingen die het reviewteam heeft gedaan is besloten om het opsporingsonderzoek door te starten met een nieuw team. Politie en OM willen hiermee zeker stellen dat alle mogelijke opsporingshandelingen – ook in het licht van ontwikkelingen van wetgeving, wetenschap en techniek - zijn en worden verricht.
bron:OM