De komst van een architectuurcentrum in de provincie Drenthe is dichterbij dan ooit. De afgelopen maanden onderzochten het Drents Plateau, de Bond Nederlandse Architecten (BNA) Kring Drenthe en de Provincie Drenthe of er voldoende draagvlak is voor een dergelijk centrum in Drenthe. Dat blijkt het geval. Een kwartiermaker bereidt de komende tijd de komst van het centrum voor en doet een voorstel voor een locatie.

Gedeputeerde Anneke Haarsma (PvdA) maakte dit vanmiddag in Assen bekend tijdens de uitreiking van de Drentse Welstandsprijs. Het architectuurcentrum moet een onafhankelijk platform worden dat de inwoners van Drenthe bewust maakt van de eigen leefomgeving en hun rol daarin.

Anneke Haarsma: ´Vandaag, 1 juli, is de Internationale Dag van de Architectuur. Ik ben er trots op dat ik juist op deze dag bekend kan maken dat we een belangrijke stap hebben gezet om de komst van een architectuurcentrum in Drenthe mogelijk te maken. In Drenthe besteden we veel aandacht aan een goede leefomgeving. De komst van een architectuurcentrum is een flinke impuls om de ruimtelijke kwaliteit nog verder te versterken', aldus de gedeputeerde.
Drentse gemeenten en instellingen voor kunst, cultuur en landschap werden de afgelopen maanden benaderd met de vraag of zij willen meewerken om de komst van een architectuurcentrum in Drenthe mogelijk te maken. Een aantal partijen heeft toegezegd een bijdrage te willen leveren. Behalve de Bond Nederlandse Architecten Kring Drenthe, het Drents Plateau en de Provincie Drenthe zijn dit de gemeenten Assen, Emmen, Hoogeveen, Meppel en Coevorden à©n de woningcorporaties Woonconcept te Meppel, Wooncom te Emmen en Stichting Woningbeheer Assen. Samen gaat het om een bedrag van ongeveer 40.000 euro. Met dat geld wordt een stichting opgericht en een kwartiermaker aangesteld.

Het architectuurcentrum is bedoeld voor de hele provincie Drenthe. In Nederland zijn circa 40 architectuurcentra die samen een landelijk netwerk vormen. Het centrum moet verschillende activiteiten gaan organiseren voor een breed publiek om aandacht te besteden aan architectuur en alles wat daarmee samenhangt, zoals stedenbouw, openbare ruimte, infrastructuur en landschap. Het architectuurcentrum wil onderwijspakketten, manifestaties en debatten ontwikkelen die interessant zijn voor jong en oud. Uitgangspunt daarbij is dat architectuur niet alleen over gebouwen gaat, maar ook over de inrichting van straat, wijk, dorp, stad, landschap en weg.

bron:Provincie Drenthe