SP-Kamerlid Agnes Kant maakt zich zorgen over het toenemend aantal ontslagen in de zorg. Kant: 'Door bezuinigingen van kabinet en zorgverzekeraars dreigen steeds meer werkers in de zorg hun baan te verliezen. Er is niet opeens minder behoefte aan zorg. Een paar jaar geleden werd nog een imagocampagne ingezet, nu worden de nieuw geworven krachten gewoon weer op staat gezet.' Kant heeft opheldering en onderzoek gevraagd aan minister Hoogervorst en staatssecretaris Ross.

Volgens een alarmend bericht in Zorgvisie moeten veel kraamzorgorganisaties arbeidsplaatsen schrappen omdat zorgverzekeraars minder uren vergoeden en lagere tarieven betalen. Zorgverzekeraars vergoeden gemiddeld nog maar 44 uur kraamzorg per klant terwijl dit voorheen 64 uur was. Omdat zorgverzekeraars alleen nog maar medische en persoonlijke verzorging vergoeden, komen de kraamzorginstellingen in de problemen en worden zij gedwongen om medewerkers te ontslaan. Zo ziet Kraamzorg Het Groene Kruis in Groningen zich gedwongen om van de 300 kraamverzorgers tien tot vijftien mensen te ontslaan en vraagt ze daarnaast voor een groot aantal fulltime-krachten deeltijdontslag aan.

Bij Thuiszorg Gelderland dreigen 105 mensen ontslagen te worden. Bovendien is men van plan 120 wijkverpleegkundigen en 444 verzorgenden te vervangen door 564 medewerkers huishoudelijke dienstverlening. Kant: 'Het kan niet anders dan dat de kwaliteit daarmee achteruit gaat. Bovendien: waarom zou het gekwalificeerde zorgpersoneel nu ineens niet meer nodig zijn? Alle voorspellingen geven aan dat er gezien de groeidende zorgvraag een groeiend tekort komt van personeel in de zorg. Dan ga je nu toch niet mensen wegjagen uit de zorg?'

Een deel van de ontslagen is te verklaren zijn door de verscherpte indicatie voor zorg en de verhoogde eigen bijdrage voor de thuiszorg. Kant: 'Het gaat dus om zorg die wel degelijk nodig is, maar die men nu niet krijgt.'

bron:SP