De dreigende uitsluiting van volwaardige deelname aan de maatschappij van ouderen en gehandicapten en specifiek de lezers van braille, is de reden dat de Federatie
Slechtzienden- en Blindenbelang (de Federatie) en de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad) zich rechtstreeks tot de leden van de Tweede Kamer hebben gewend met het verzoek de schriftelijke onderbouwing van deze problematiek te mogen overhandigen en toe te lichten.

 

Morgen, dinsdag 1 november, zal dit plaatsvinden in het gebouw van de Tweede Kamer aan het Plein in Den Haag. Om 13:30 uur zal de zogenoemde Accessibility Monitor 2005 worden overhandigd aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Aansluitend om 13:45 uur zal de Federatie een manifest over de
schrijnende toekomstsituatie van braille overhandigen aan de leden van de Vaste Commissie voor Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Beide petities sommen pijnpunten op en doen dringende aanbevelingen om een halt toe te roepen aan deze negatieve spiraal en om de toegang tot informatie voor zowel ouderen, gehandicapten als gebruikers van braille te verbeteren.

Braille Manifest
Recent onderzoek heeft bevestigd dat de voorzieningen voor blinden en slechtzienden die zijn aangewezen op braille voor met name werk en studie geen gelijke tred meer houden met wat nodig en noodzakelijk is. Voor hen komt een volwaardige deelname aan de maatschappij steeds verder weg te staan. De Federatie is zeer bezorgd en maakt in het manifest duidelijk dat de mogelijkheden die de technologie biedt veel beter benut kunnen worden om uitsluiting van braillelezers te voorkomen.

Accessibility Monitor 2005
In 2005 heeft Stichting Bartimà©us Accessibility in opdracht van de Federatie, de
CG-Raad, Bartimà©us en stichting Waarmerk drempelvrij.nl een monitor (indicatieve
scan) uitgevoerd naar de toegankelijkheid van 100 van de naar schatting 1300
overheidssites. Ook deed zij een scan van de huidige campagne websites. Uit dit onderzoek blijkt dat nagenoeg geen van de getoetste overheidswebsites voldoet aan de minimale eisen van toegankelijkheid. Zelfs de getoetste nieuwe campagnesites (waaronder www.denieuwezorgverzekering.nl) voldoen niet aan de normen. Accessibility heeft dit onderzoek eerder uitgevoerd in het voorjaar van 2004. Het blijkt dat de toegankelijkheid van digitale overheidsinformatie sindsdien terugloopt terwijl vooruitgang mocht worden verwacht.

bron:Federatie SB belang