In het weekend van 23/24 juli 2005 is de Gaasperdammerweg tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen geheel afgesloten voor het verkeer. De afsluiting duurt van vrijdag 22 juli 22.00 uur tot maandag 25 juli 05.00 uur. De afsluiting is nodig vanwege het omzetten van het verkeer op de Gaasperdammerweg (A9) van de zuidbaan naar de gerenoveerde noordbaan à¨n vanwege werkzaamheden in de beide knooppunten.

Ook plaatst Rijkswaterstaat tijdens de afsluiting een anti-kijkscherm over een lengte van
6 kilometer langs het tracà© A9 waar gewerkt wordt. Hierdoor hebben weggebruikers geen zicht meer op de werkzaamheden. Weggebruikers gaven aan dat zij afgeleid werden door de werkzaamheden. Vanaf maandag 25 juli 2005 wordt de zuidbaan gerenoveerd. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers à©à©n van de omleidingroutes of alternatief vervoer te nemen. DRIPS (panelen) boven de weg en gele borden langs de weg geven de diverse routes aan.

In de eerste fase tussen 30 mei en 22 juli 2005 heeft extra werk plaatsgevonden. Zo kon na sloop van bestaand werk van bijvoorbeeld het asfalt op de viaducten pas goed bekeken worden wat er aan de hand was met de regenwaterafvoeren van de viaducten. De riolering langs de Gaasperdammerweg was veel slechter dan vooraf was ingeschat, vervanging van gedeelten is nodig gebleken. Er moesten nieuwe detailontwerpen worden gemaakt van putten en rioleringen à¨n nieuwe materialen worden geleverd. Door de extra werkzaamheden moest de weekendafsluiting van 16 juli verplaatst worden naar 23 juli 2005.

Derde weekendafsluiting
De derde afsluiting staat gepland in het weekend van 3 september. Dan wordt de Gaasperdammerweg tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen weer ingericht, zodat het verkeer vanaf maandag 5 september weer in beide rijrichtingen twee rijstroken en een vluchtstrook heeft en zijn de op- en afritten weer opengesteld.

Extra weekendafsluitingen
Omdat in de knooppunten Diemen en Holendrecht ook onderhoudswerk uitgevoerd wordt, vindt - naast de tweede en de derde weekendafsluiting - nog drie weekendafsluitingen plaats. Het verschil voor het verkeer is dat op de Gaasperdammerweg dan wà¨l voor à©à©n rijrichting à©à©n rijstrook beschikbaar is.
In het weekend van 30/31 juli zijn asfalteringswerkzaamheden op de verbindingsweg A2/A9 vanuit Utrecht en op die vanuit Amsterdam. Dit betekent dat het verkeer vanaf de A2 komende uit Utrecht en uit Amsterdam geen toegang hebben tot de Gaasperdammerweg.
In het weekend van 13/14 augustus worden de verbindingswegen A9/A2 richting Utrecht en Amsterdam aangepakt. Dan is voor het verkeer komende van de A1 uit Amersfoort de Gaasperdammerweg afgesloten.
In het weekend van 27/28 augustus is de verbindingsweg A9/A1 richting Amersfoort aan de beurt. Het verkeer op de A2 vanuit Amsterdam en Utrecht kan dan geen gebruikmaken van de A9 (Gaasperdammerweg).

bron:VenW