Na Delft hebben nu ook Eindhoven en Enschede een kansenzone. De drie betrokken gemeenten, universiteiten en het ministerie van Economische Zaken (EZ) ondertekenden op 3 maart in Utrecht een convenant om samen de kansenzones tot een succes te maken. Kansenzones zijn gebieden waar startende bedrijven en snel groeiende bedrijven extra ondersteuning kunnen krijgen.

Daarvoor betaalt het ministerie van Economische Zaken in elke kansenzone een formulemanager, dat is een persoon die de bedrijven helpt bij de opbouw en groei. Dit aanspreekpunt voor de ondernemer zorgt door samenwerking met gemeenten, universiteiten en EZ dat bedrijven snel geholpen worden met hun vragen op het vlak van  regelingen, subsidies en vergunningen. Die vragen zullen uiterlijk binnen drie weken worden beantwoord.
De kansenzones zijn proeftuinen voor nieuwe maatregelen om economische dynamiek te stimuleren. De formulemanager coacht ondernemers bij het aanvragen van subsidies en vergunningen en bij omgaan met andere regels. De ervaringen met belemmerende en overbodige regels zullen vervolgens landelijk worden gebruikt om beleid aan te passen, regels te schrappen of de uitvoering te vereenvoudigen. De formulemanager moet ook als een soort breekijzer gaan fungeren bij problemen.
De kansenzones liggen juist rond de technische universiteiten omdat daar veel potentiële ondernemers zitten onder studenten en afgestudeerden. Maar verdere uitbreiding van deze aanpak is mogelijk. Ook op het bedrijventerrein Avantis in Limburg is een kansenzone in ontwikkeling terwijl elders nagedacht wordt over de mogelijkheden.
Staatssecretaris Van Gennip van EZ heeft in mei 2005 reeds de aftrap gegeven voor de eerste kansenzone in Delft. Inmiddels zijn daar ruim 15 bedrijven van start gegaan met hulp van de formulemanager. Daarnaast wordt nog aan 25 andere bedrijven ondersteuning verleend. De aanpak blijkt dus te werken.
bron:EZ