Drieduizend nieuwe mbo-leerlingen zijn er niet in geslaagd om voor aanvang van het schooljaar een leerbedrijf te vinden. Het gaat om een groep die afkomstig is uit de laagste vmbo-opleidingen en wil starten met een vervolgopleiding voor werkend leren. Dit blijkt uit een pilot van MKB-Nederland bij 25 vmbo-scholen in acht regio's.

Worden deze cijfers landelijk vertaald, dan gaat het om 2.350 tot 3.300 leerlingen, 7 tot tien procent van het totaal. Zonder passend leerbedrijf is de kans groot dat een deel van deze jongeren voortijdig afhaakt en in de jeugdwerkloosheid belandt.

Gebleken is dat verantwoordelijke organisaties in de regio's onvoldoende met elkaar samenwerken. De mkb-koepel roept daarom de regionale opleidingencentra, de vmbo-scholen en het CWI op hun verantwoordelijkheid te nemen. Bedrijven zouden bij het aanbieden van vacatures zich explicieter op de aankomende mbo'ers kunnen richten.

De overheid heeft ook een belangrijke rol in deze. Staatssecretaris Rutte van Onderwijs zou het initiatief moeten nemen om de pilot, Leerbaangarantie-actie genoemd, landelijk in te voeren. Hiermee heeft hij een snelle indicator in handen om al voor aanvang van het schooljaar de tekorten aan leerbanen op te sporen.

De Leerbaangarantie-actie is onderdeel van het 10.000 MKB-Leerbanenplan van de werkgeversorganisatie. Leerlingen die aan het begin van het schooljaar geen leerbaan hadden gevonden, konden zich melden bij een actieteam. Dat ging actief voor hen op zoek.

bron:MKB