Vijfenzeventig procent van de Nederlandse bevolking denkt er financieel op achteruit te gaan wanneer het nieuwe zorgstelsel wordt ingevoerd. Dit blijkt uit een onderzoek dat www.mijnopinie.nl heeft uitgevoerd in het kader van de Gezondheidszorg Monitor 2005 van Newcom Research & Consultancy. De nieuwe zorgverzekeringswet is 4 oktober definitief goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Het pessimisme blijft volgens het onderzoek niet alleen beperkt tot de kosten. Slechts 8 procent van de Nederlandse bevolking denkt dat de invoering van het zorgstelsel de kwaliteit van zorg zal verhogen (7 procent gedaald t.o.v. april dit jaar), 11 procent van de Nederlanders denkt dat de invoering van het nieuwe zorgstelsel de wachtlijsten zal verkorten (eveneens 7 procent gedaald). Uit de peiling blijkt verder dat de bekendheid met de inhoud van het nieuwe stelsel fors is gestegen. Ruim zeventig procent van Nederland is op dit moment deels of helemaal bekend met de inhoud van het nieuwe stelsel.

Dit is 20 procent meer dan in april van dit jaar.  Slechts zes procent geeft op dit moment aan helemaal niet bekend te zijn met het nieuwe stelsel.

Het vertrouwen in de Nederlandse gezondheidszorg is over het algemeen goed te noemen. Slechts à©à©n op de 5 Nederlanders heeft weinig of zeer weinig vertrouwen in
de gezondheidszorg. Dit vertrouwen is gelijk aan het vertrouwen in april van dit jaar. Het minst vertrouwen heeft men in de zorgverzekeraars (48 procent (zeer) weinig vertrouwen in zorgverzekeraars). Daarnaast heeft slechts 18 procent van de Nederlandse bevolking (zeer) veel vertrouwen in verpleeghuizen en geeft à©à©n op de drie Nederlanders aan (zeer) veel vertrouwen te hebben in thuiszorginstellingen. Het meeste vertrouwen heeft men in ziekenhuizen (slechts 11 procent (zeer) weinig vertrouwen). Het gemiddelde rapportcijfer dat men de Nederlandse gezondheidszorg als totaal geeft is een 6.5.

Het probleem zit hem volgens de panelleden niet in deskundigheid (91 procent vindt de term deskundig van toepassing op de Nederlandsgezondheidszorg), hoge kwaliteit (76 procent van toepassing) of betrouwbaarheid (74 procent) van de zorg. De panelleden zijn vooral negatief over de prijs (slechts 33 procent vindt de Nederlandse zorg betaalbaar), het persoonlijke karakter (volgens 60 procent niet van toepassing) en klantvriendelijkheid (volgens 57 procent niet van toepassing). Ook vindt 71 procent de Nederlandse gezondheidszorg ingewikkeld.

Verder blijkt dat bijna een kwart van de Nederlandse bevolking het afgelopen jaar een onprettige ervaring heeft opgedaan in de gezondheidszorg. Hiervan heeft 44 procent dit op de een of andere manier gemeld. De drie aspecten die men voor de toekomst van de gezondheidszorg het belangrijkst vindt, zijn achtereenvolgens de kwaliteit van zorg, kortere wachtlijsten en een ruimer basispakket voor verzekeringen.
 
bron:Mijnopinie.nl