Driekwart van de meerderjarigen die een werkstraf krijgen opgelegd, rondt deze straf
succesvol af. Dat blijkt uit onderzoek dat minister Donner van Justitie vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het aantal werkstraffen is tussen 2001 en 2004 toegenomen van 14.762 tot 36.000. De
werkstraf kan sinds 1 februari 2001 als zelfstandige hoofdstraf door de rechter worden
opgelegd. Daarnaast is het ook mogelijk dat de werkstraf door de officier van justitie
wordt aangeboden als transactie. Samen heeft dit er in 2004 toe geleid dat er ruim 36.000 werkstraffen zijn opgelegd, waarvan bijna 75 procent succesvol is afgerond.

Het percentage succesvol afgeronde werkstraffen blijft met 75 procent stabiel. Op verzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie, heeft het Verweij Jonker Instituut onderzoek gedaan naar de faal- en
succesfactoren van de werkstraf. Uit het onderzoek blijkt dat een harddrugsverslaving, psychiatrische problemen en lichamelijke klachten belangrijke faalfactoren zijn. Delinquenten die eerder al een werkstraf of vrijheidsstraf opgelegd kregen, breken een werkstraf eerder af.

Deze faalfactoren spelen ook een rol bij de afweging van het openbaar ministerie of een werkstraf moet worden gevorderd. Rechters kiezen ondanks deze zogeheten contra-indicaties toch voor een werkstraf omdat zij een gevangenisstraf te zwaar vinden en er geen alternatief voor handen is. Minister Donner heeft aangekondigd dat hij begin 2006 met een wetsvoorstel komt dat huisarrest als hoofdstraf mogelijk moet maken. Deze nieuwe straf kan naast de werkstraf een alternatief vormen voor de vrijheidsstraf.

Het onderzoek laat ook zien dat werkstraffen waarover de reclassering heeft geadviseerd, vaker worden voltooid dan die waar de reclassering niet bij is betrokken. Minister Donner wil stimuleren dat in gevallen waar sprake is van contra-indicaties, de reclassering om een advies over de werkstraf wordt gevraagd. Op die manier kan de rechter een meer weloverwogen beslissing nemen.

De werkstraf wordt vaker met succes voltooid naarmate de uitvoering van de straf korter op het delict volgt. Om de snelle uitvoering van de werkstraffen te bevorderen, zijn bij de Stichting Reclassering Nederland werkstrafunits ingericht. Bovendien wil minister Donner dat werkstaffen vaker als transactie worden aangeboden. Deze mogelijkheden moeten worden verruimd met de wet OM-afdoening, die thans in behandeling is bij de Eerste Kamer.

Als stok achter de deur geldt bij werkstraffen de vervangende hechtenis. Een afgebroken werkstraf wordt omgezet in vrijheidsstraf. Justitie heeft 1.200 celplaatsen bestemd voor de vervangende hechtenis. Uit het onderzoek komt naar voren dat als gevolg van de sterk verminderde celtekorten vanaf medio 2004 de vervangende hechtenis sneller wordt geëxecuteerd dan voorheen.

bron:MinJus