Het Commissariaat voor de Media pleit voor versoepeling van de wettelijke cross-ownership beperkingen voor dagbladuitgevers, zodat de bedrijven zich kunnen ontwikkelen tot multimediaondernemingen. Dat betekent dat ook grotere dagbladbedrijven de mogelijkheid moeten krijgen een omroeplicentie aan te vragen.
Om een te grote concentratie van opiniemacht te voorkomen moet echter wel een nieuw instrument ontwikkeld worden dat kijkt naar de effecten van concentratie op de nieuwsmarkt. Deze aanbevelingen doet het Commissariaat in het vierde rapport Mediaconcentratie in Beeld dat deze week is verschenen.

Commissaris Inge Brakman: "Versoepeling is nodig om uitgevers de mogelijkheid te bieden zich multimediaal verder te ontwikkelen en daarmee hun overlevingskansen te vergroten. Er is bovendien behoefte aan het opnieuw definiëren van het level playing field in Nederland. Vooral omdat RTL met een buitenlandse licentie zich op de Nederlandse markt richt, ontstaan er ongelijke kansen voor bedrijven op deze mediamarkt. Er zijn wel beperkende regels in Nederland, maar er zijn geen algemene Europese regels."

In het rapport beschrijft het Commissariaat voor de Media de platformmarkten geschreven pers, televisie en radio. Dit jaar wordt extra aandacht besteed aan internet en de regionale markten. In overeenstemming met het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid wordt een accent gelegd op de contentmarkt voor nieuws. Uit het rapport blijkt dat Nederlanders vooral van nieuws op de hoogte blijven via de radio, op de voet gevolgd door televisiejournaals. Opvallend is dat de nieuwsprogramma's van de Publieke Omroep daarin een sterke positie innemen. Echter, doordat nieuwsconsumenten tussen de 13 en 29 jaar steeds minder de Publieke Omroep als nieuwsbron kiezen, komt deze positie onder druk te staan.

Het rapport vormt een aanzet tot het analyseren van de pluriformiteit op de landelijke nieuwsmarkt over alle mediaplatformen heen. De achterliggende gedachte is dat uitgevers en omroepen zich hoe langer hoe meer op multimediale wijze ontplooien en dat voor de overheid een taak is weggelegd de pluriformiteit van het nieuwsaanbod te waarborgen.

Naast versoepeling van de Nederlandse wetgeving dient parallel daaraan de discussie over de harmonisering van Europese mediawetgeving gestimuleerd te worden. Met nadruk zal moeten worden gewerkt aan het creëren van gelijke kansen voor alle partijen die zich met nieuws en informatie op de Nederlandse nieuwsmarkt richten.
 
 
bron:CvdM