Twee miljoen mensen in Noord-Kenia worden bedreigd met de dood door aanhoudende droogte. Het heeft al twee jaar niet geregend en mensen zijn ernstig verzwakt en ondervoed. Het vee van de nomaden sterft op dit moment massaal, ook kamelen gaan dood, terwijl deze dieren voorgaande droogtes overleefden. Mensen in Nood/Cordaid stelt zeshonderdduizend euro beschikbaar voor noodhulp en rijdt met watertanks door het gebied om de bevolking van minimale hoeveelheden water te voorzien. De regering in Kenia heeft deze week de noodtoestand uitgeroepen in het gebied, maar heeft tot dusver weinig noodhulp geboden.

Ook in Malawi is de situatie nijpend door droogte en de daardoor ontstane ernstige voedseltekorten. Ruim vier miljoen mensen zijn afhankelijk van voedselhulp, vooral in het zuiden van Malawi. Mensen in Nood/Cordaid investeert driehonderdduizend euro om de komende weken de kwetsbaarste groepen uit de bevolking van voedsel te kunnen voorzien. Met speciale droogtecyclus-projecten probeert Mensen in Nood/Cordaid met lokale
partnerorganisaties in Noord-Kenia de nomadenbevolking het hele jaar door van water te voorzien. In de regentijd wordt water opgevangen in bekkens en putten, om te gebruiken tijdens droogteperiodes. Deze voorraden zijn nu geheel uitgeput. Als er nu niet op grote schaal noodhulp komt zullen de komende weken en maanden veel mensen sterven. De eerste sterfgevallen zijn al gemeld.
bron:Cordaid