De Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) heeft een boete van EUR 15.000 opgelegd aan energieleverancier Caplare Energy B.V. De toezichthouder op de energiemarkt deelt deze boete uit wegens het niet of niet tijdig verstrekken van contractgegevens over het derde en vierde kwartaal 2004. DTe heeft deze gegevens nodig om de bij de klanten van Caplare in rekening gebrachte elektriciteitsprijzen en leveringsvoorwaarden te kunnen beoordelen op redelijkheid.

Het monitoren van de redelijkheid van consumententarieven is à©à©n van de activiteiten die DTe uitvoert om consumenten te beschermen. Daartoe zijn de Nederlandse energieleveranciers verplicht om ieder kwartaal gegevens over tarieven en voorwaarden aan te leveren bij DTe. Aan de hand van deze gegevens beoordeelt DTe of de energieleveranciers in de geliberaliseerde energiemarkt op betrouwbare wijze en tegen redelijke tarieven zorg dragen voor de levering van elektriciteit. DTe heeft deze wettelijke taak van de wetgever gekregen om er op toe te zien dat energiebedrijven de efficiencyvoordelen, die ontstaan door de liberalisering van de energiemarkt, zoveel mogelijk doorgeven aan de consument.

bron:NMA