In 2004 had ongeveer een op de tien werkzame vrouwen burn-outklachten. Alleenstaande vrouwen en vrouwen met een grotere baan hadden vaker dergelijke klachten. De combinatie van een baan, huishoudelijk werk en de zorg voor kinderen gaat niet gepaard met meer burn-out. Dat blijkt uit een diepgaand onderzoek van het CBS.
Meer burn-out bij langere arbeidsduur
In de periode 1997–2004 had gemiddeld zo’n 10 procent van de werkende vrouwen burn-outklachten. Dit aandeel is in deze periode min of meer gelijk gebleven.Vrouwen die 12–19 uur per week werken, hadden er met 5 procent het minst vaak last van. Bij vrouwen met een baan van 20–34 uur was dit 10 procent en bij degenen met een fulltime baan 12 procent.

Vooral alleenstaande vrouwen gevoelig voor burn-out  Alleenstaande werkzame vrouwen hadden met 16 procent het vaakst burn-outklachten. Vrouwen in een huishouden met minderjarige kinderen kampten iets minder vaak met burn-outklachten (8 procent) dan vrouwen in meerpersoonshuishoudens zonder minderjarige kinderen.
Aantal uren huishoudelijk werk niet van invloed
Werkende vrouwen die relatief veel uren aan huishoudelijk werk besteedden, hadden vrijwel even vaak burn-outklachten als vrouwen die minder uren staken in het huishouden. Veel of weinig uren huishoudelijk werk heeft dus weinig relatie met burn-outklachten.

Risico’s op burn-out
Er bestaan kleine verschillen in het vóórkomen van burn-outklachten van vrouwen naar leeftijd. Onder 25–34-jarigen was het aandeel vrouwen met burn-outklachten het laagst (9 procent). Werkduur speelt een grotere rol. Bij vrouwen die 20 uur of meer werkten was de kans op burn-outklachten ruim twee keer zo groot als bij vrouwen die 12–19 uur per week werkten.

Gecorrigeerd voor leeftijd en werkduur was de kans op burn-outklachten van vrouwen met minderjarige kinderen vrijwel gelijk aan die van vrouwen in meerpersoonshuishoudens zonder minderjarige kinderen. Onder alleenstaande werkzame vrouwen was de kans bijna twee keer zo groot. Samenwonen werkt blijkbaar dempend op het krijgen van burn-outklachten.

bron:CBS