Dit is een reactie op het ANP bericht van 13:31 uur van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland waarschuwen hierin voor de risico.s van zwemmen bij rivierstrandjes. De Stichting Reinwater waardeert de waarschuwing, maar wil meer schone en veilige zwemplekken langs rivieren.

De milieuorganisatie vindt dat het tijd wordt dat Rijkswaterstaat meer doet aan de aanpak van vervuild water. Bijvoorbeeld door het stoppen van ongezuiverde lozing uit riolen, beroepsvaart en recreatievaart. Deze bronnen zorgen voor bacteriologische verontreiniging.

Jaarlijks lopen 100.000 mensen een maagdarminfectie op van zwemmen in vervuild water. Dat was voor Reinwater de reden om samen met Stichting De Noordzee en de ANWB een meldpunt op te richten voor zwemwaterklachten. Dit meldpunt is nu actief en stelt burgers in staat om ziekte als gevolg van een middagje zwemmen te melden op www.meldpuntzwemwater.nl. De milieuorganisaties zullen de meldingen doorgeven aan de waterbeheerder en zonodig zelf onderzoek instellen.

Om aandacht te vragen voor schoon en veilig zwemwater wordt zondag 17 juli a.s. een 'Big Jump. georganiseerd. In verschillende landen in Europa springen die dag mensen in het water. In Nederland vindt de Big Jump plaats in recreatieplas de Delftse Hout in Delft om 14:00 uur.

bron:Stichting Reinwater