Een hogere mixdrankenaccijns in 2004 heeft in Duitsland geleid tot een afname van 12% van mixdrankconsumptie onder jongeren. Ook de alcoholconsumptie in het algemeen daalde licht. Een hogere accijns op de populaire 'breezers' blijkt een belangrijk wapen in de strijd tegen het toenemend alcoholgebruik onder jongeren.

STAP (Stichting Alcoholpreventie) is blij dat deze cijfers nu naar buiten komen. Ze kunnen nog worden meegenomen in het kamerdebat op woensdag 15 juni a.s. over de beleidsbrief 'Alcohol en Jongeren' van Minister Hoogervorst (VWS). De minister kiest net als in Duitsland voor accijnsverhoging op mixdranken maar stuit op verzet bij de VVD en het CDA.

Hogere accijns doet premix-consumptie in Duitsland met 12% afnemen
Uit een onderzoek van de Bundeszentrale fà¼r gesà¼ndheitliche Aufklà¤rung (BZgA) blijkt dat mixdrankconsumptie onder 12-17 jarigen in Duitsland het afgelopen jaar met 12% is gedaald (1). Ook het alcoholgebruik van jongeren in het algemeen is in deze periode afgenomen. Het onderzoek is uitgevoerd vanwege de recente accijnsmaatregel van de Duitse overheid. In 2004 werd de accijns op de zoete mixdranken verhoogd van 20 eurocent naar ruim 1 euro per flesje. De Duitse verslavingszorg is blij met de cijfers. Een woordvoerder van de DHS (Deutsche Hauptstelle fà¼r Suchtfragen) bevestigt dat de recente accijnsverhoging een sterke invloed heeft op het drinkgedrag van jongeren (2)
Jongeren wijzen prijsverhoging aan als belangrijkste oorzaak voor verkoopdaling
Uit het BZgA onderzoek blijkt dat 70% van de jongeren aangeeft in vergelijking met een jaar geleden minder of helemaal geen premixen meer te kopen. Gevraagd naar de reden voor de verkoopdaling geeft meer dan 60% aan 'omdat ze te duur zijn geworden'en 40% geeft aan:'omdat ik meer over de gezondheidsaspecten weet'. De discussie over de premixaccijns bracht namelijk veel publieke aandacht teweeg voor de negatieve kanten van alcoholgebruik.

Duitse gegevens belangrijk voor besluit over premix-accijns in Nederland
STAP (Stichting Alcoholpreventie) wees al eerder in een persbericht op de positieve effecten van de premix-accijns in Duitsland (STAP: Hoogervorst moet poot stijf houden bij alcoholbeleid', 24/3/2005) . Directeur Wim van Dalen van STAP is blij dat de nieuwe gegevens nu naar buiten komen. Woensdag 15 juni a.s. vindt het voortgezet overleg plaats in de Tweede Kamer over het 'Alcohol en Jongeren' beleid. Eerder bleek dat de regeringspartijen (met uitzondering van D66) het belang van accijnsverhoging in twijfel trekken. Van Dalen:'De nieuwe gegevens uit Duitsland bevestigen wat onderzoekers al langer aangeven: als je alcoholgebruik en de daaruit volgende problemen wil verminderen, moet je het kopen ervan moeilijker maken. En dat geldt ook voor jongeren. Heel logisch eigenlijk. Maar accijnsverhoging is moeilijk te accepteren in een land waar alcoholgebruik een verstokt onderdeel van het dagelijks leven is geworden. Ik ga ervan uit dat de kamerleden deze nieuwe gegevens bij het overleg woensdag meenemen en de minister zullen steunen. Als de regeringspartijen zich blijven verzetten tegen de accijnsplannen laten ze een belangrijke kans liggen het alcoholprobleem onder jongeren aan te pakken'.
Hoogervorst stelt een extra mixdrankenaccijns voor van 60 eurocent per flesje.

bron:Stap