De afzetprijzen van de Nederlandse industrie lagen in 2005 gemiddeld 6,2 procent hoger dan in 2004. De prijsstijging is daarmee groter dan in 2004, toen afzetprijzen 4,1 procent hoger uitkwamen dan in 2003. De afzetprijzen liggen sinds mei 2004 vrijwel onafgebroken meer dan 5 procent hoger dan een jaar eerder.

De ondernemers in de industrie betaalden in 2005 10,2 procent meer voor de grond- en hulpstoffen en halffabrikaten die ze hebben verbruikt dan in 2004. Ook deze prijstoename is groter dan een jaar eerder. Toen stegen de verbruiksprijzen met gemiddeld 7,1 procent ten opzichte van 2003. De verbruiksprijzen waren, evenals de afzetprijzen, sinds het begin van 2004 fors hoger vergeleken met het voorafgaande jaar.

Grote verschillen tussen bedrijfsklassen
Binnen de industrie bestonden er in 2005 grote verschillen bij de ontwikkeling van zowel de afzet- als de verbruiksprijzen. De grootste prijsstijgingen voltrokken zich in de aardolieverwerkende industrie, waar de afzetprijzen en de verbruiksprijzen met gemiddeld zo’n 35 procent stegen. Ook in de basismetaalindustrie en de chemische industrie was sprake van bovengemiddelde prijsstijgingen. In de voedings-en genotmiddelenindustrie daarentegen daalden de prijzen van de afzet en het verbruik met 0,6 procent, vergeleken met 2004.
Forse stijging aardolieprijzen
 De forse stijging van de aardolieprijzen in 2005 kwam tot uitdrukking in zowel de afzetprijzen als de verbruiksprijzen van de industrie. De stijgingen in 2005 waren voor ongeveer de helft het gevolg van de gestegen aardolieprijs. Geëxporteerde industrieproducten stegen in 2005, evenals in 2004, meer in prijs dan de goederen die op de Nederlandse markt zijn afgezet.
bron:CBS