Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en KEMA gaan in Arnhem een laboratorium bouwen voor ElectroMagnetische Vermogens Techniek (EMVT). De nieuwbouw zal plaatsvinden in nauwe samenwerking met de Technisch Universiteiten van Delft en Eindhoven, die het lab zullen gebruiken voor onderzoek aan moderne halfgeleiderschakelelaars voor elektriciteitsnetten.

Het Ministerie van Economische Zaken heeft hiervoor subsidie beschikbaar gesteld. De helft van de kosten van de bouw van het lab komen voor rekening van KEMA. Een dergelijk lab is uniek in de wereld. Het zal zich vooral richten op het ontwikkelen van hoog-vermogenselektronica technologie en testen voor elektronica-toepassingen in kleine decentrale eenheden zoals windturbines, zonnencellen converters en elektronica in de spoorwegbranche zoals omzetters en bestuurbare AC-aandrijvingen.

Aan de elektronica in bovengenoemde apparaten, maar ook aan de inpassing daarvan in het elektriciteitsnet, worden hoge eisen gesteld. Er is behoefte aan een professionele omgeving waarin dergelijke apparaten kunnen worden getest en verder kunnen worden ontwikkeld. Dit innovatieve lab is van groot belang voor de industrie, de utilities en de wetenschap. Het lab moet uitgroeien tot een centre of excellence op dit vakgebied.

Het ontwikkelingslab zal worden beheerd door een stichting zonder winstoogmerk. Doel is het verwerven van kennis over hoog-vermogenselektronica technologie, het testen van vermogenselektronica en het ontwikkelen van normen voor de toepassing van deze vermogenselektronica. ECN en KEMA verwachten dat de inbedrijfstelling van het EMTV-lab eind 2006 zal plaatsvinden.

bron:Kema