Economie groeit 1,3 procent in tweede kwartaal 2005De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2005 gegroeid. Het bruto binnenlands product (BBP) was 1,3 procent hoger dan een jaar eerder. Het tweede kwartaal van 2005 telde wel een werkdag meer dan het tweede kwartaal van 2004. De werkgelegenheid is in het tweede kwartaal van 2005 lager dan een jaar eerder. De afname was echter kleiner dan in de voorgaande vijf kwartalen. Dit blijkt uit de eerste raming van de kwartaalrekeningen van het CBS.

Belangrijkste oorzaken voor de groei van het BBP zijn de hogere export en de hogere investeringen. De consumptie van zowel huishoudens als overheid was lager dan een jaar eerder.

Kwartaal-op-kwartaalgroei hoog
Het volume van het BBP is in het tweede kwartaal van 2005, na correctie voor werkdag- en seizoeneffecten, met 1,2 procent toegenomen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2005. Deze kwartaal-op-kwartaalgroei is opvallend hoog en komt na een relatief grote daling in het eerste kwartaal van 2005.

Groei uitvoer constant
Het volume van de uitvoer van goederen en diensten was in het tweede kwartaal 4,9 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2004. Daarmee is de volumegroei van de export vrijwel gelijk aan die in het eerste kwartaal. Een verschil is wel dat de export van in Nederland geproduceerde goederen duidelijk aantrok. De groei van de wederuitvoer is echter nog steeds groter dan die van in Nederland geproduceerde uitvoer. Wederuitvoer is de export van elders, bij voorbeeld in China, geproduceerde goederen. Deze worden via Nederland gedistribueerd, nadat ze een geringe bewerking hebben ondergaan. De groei van de invoer (3 procent) bleef achter bij die van de uitvoer. De invoergroei kwam geheel voor rekening van de wederuitvoer.

Huishoudens kopen minder
Huishoudens hebben in het tweede kwartaal van 2005, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, 0,5 procent minder besteed dan een jaar eerder. De daling is een stuk minder dan in het eerste kwartaal. Vorig jaar was er nog een stabilisatie van de consumptie van huishoudens, na de krimp in 2003. In het tweede kwartaal van 2005 waren vooral de uitgaven aan duurzame consumptiegoederen zoals personenauto's, meubelen en andere woninginrichting lager. Aan voedings- en genotmiddelen hebben de
Nederlandse consumenten vrijwel evenveel uitgegeven als vorig jaar.

Overheidsconsumptie krimpt
Ook het volume van de overheidsconsumptie was in het tweede kwartaal 0,5 procent lager dan in het tweede kwartaal van 2004. De overheid gaf minder uit aan openbaar bestuur. De reële uitgaven voor zorg en welzijn namen nog wel toe, maar veel minder dan in de afgelopen jaren. Investeringen hoger door woningen en computers
In het tweede kwartaal van 2005 waren de investeringen in vaste activa 2,3 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2004. Dat kwam voor een belangrijk deel door hogere investeringen in bedrijfsgebouwen en vooral in woningen. De stijging van deze bouwinvesteringen is deels veroorzaakt door een groter aantal gewerkte uren per werknemer. Ook in zakenauto's en vooral in computers is fors meer geïnvesteerd. In
machines en installaties is echter veel minder geïnvesteerd. Dit wordt echter geheel veroorzaakt doordat in het tweede kwartaal van vorig jaar een groot project werd opgeleverd.

Bouw en vervoer dragen productiegroei
Vanuit de productie benaderd is het herstel van de economische groei vooral te danken aan de hogere productie van de bedrijfstakken bouw, en vervoer en communicatie. Ook in de landbouw is flink meer geproduceerd. De groei in de industrie en in de financiële en zakelijke dienstverlening was relatief bescheiden. De uitzendbranche deed het overigens wel goed.

Banenverlies wordt kleiner
In het tweede kwartaal van 2005 was het aantal banen van werknemers 60 duizend oftewel 0,8 procent lager dan een jaar geleden. De daling in arbeidsjaren (voltijdbanen) was relatief iets groter, namelijk 1,0 procent. Het aantal banen is voor het negende kwartaal op rij lager dan een jaar eerder. Wel zwakt de daling van het aantal banen steeds verder af. In het eerste kwartaal van 2004 was de daling met 136 duizend banen het grootst. Sindsdien is het banenverlies dus meer dan gehalveerd.

Bron: CBSComments are closed.
%d bloggers liken dit: