De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2006 flink gegroeid. Het bruto binnenlands product (BBP) was 2,9 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is de hoogste groei in ruim vijf jaar. Ook de werkgelegenheid neemt steeds sneller toe. Er waren 85 duizend banen meer dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de eerste raming van de kwartaalrekeningen van het CBS. De uitvoer leverde in het eerste kwartaal van 2006 opnieuw de belangrijkste bijdrage aan de verder aantrekkende economische groei. Daarnaast zorgde de flink toegenomen consumptie van huishoudens voor een belangrijke impuls. Ook de investeringen trokken aan.

Kwartaal-op-kwartaalgroei bescheiden
Het volume van het BBP was in het eerste kwartaal van 2006, na correctie voor werkdag- en seizoeneffecten, 0,2 procent hoger dan in het vierde kwartaal van 2005. Het eerste kwartaal van 2006 telde twee werkdagen meer dan het eerste kwartaal van 2005. De kwartaal-op-kwartaalgroei van 0,2 procent is duidelijk lager dan in de drie voorafgaande kwartalen. De kwartaal-op-kwartaalgroeicijfers van voorgaande kwartalen zijn door het toevoegen van dit nieuwe kwartaal soms niet onaanzienlijk aangepast.

Groei uitvoer versnelt
Het volume van de uitvoer van goederen en diensten was in het eerste kwartaal 7,1 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee steeg de export iets meer dan het gemiddelde van 5,9 procent in 2005. De groei komt voor een groot deel voor rekening van de wederuitvoer. De wederuitvoer bestaat uit elders, bijvoorbeeld in China, Taiwan of de VS, geproduceerde goederen die vanuit Nederland verder worden gedistribueerd na een geringe bewerking te hebben ondergaan. De export van Nederlands product groeide echter ook aanzienlijk.

De groei van de invoer (7,2 procent) was vrijwel gelijk aan die van de uitvoer. De invoergroei komt niet alleen door de wederuitvoer maar voor een belangrijk deel ook door de aantrekkende binnenlandse bestedingen en productie.

Sterke toename consumptie huishoudens
Huishoudens hebben in het eerste kwartaal van dit jaar 2,9 procent meer besteed dan een jaar eerder. Hierbij is gecorrigeerd voor prijsveranderingen en voor veranderingen in het zorgstelsel. Deze groei is de hoogste sinds jaren. Aan duurzame consumptiegoederen werd ongeveer 8 procent meer besteed. Niet alleen consumentenelektronica, meubelen en kleding, maar ook personenauto’s waren nu meer in trek. 

Geringe toename overheidsconsumptie
Het volume van de overheidsconsumptie was in het eerste kwartaal van 2006 0,4 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2005. Deze groei is vrijwel gelijk aan het gemiddelde in 2005. De reële uitgaven voor de zorg namen toe, die voor openbaar bestuur af.  

Ook meer investeringen in machines, gebouwen en vrachtauto’s
In het eerste kwartaal van 2006 is 3,4 procent meer geïnvesteerd dan in hetzelfde kwartaal van 2005. Het investeringsherstel wordt steeds breder gedragen. Opnieuw is flink meer geïnvesteerd in woningen en in computers. Daarnaast is ook meer geïnvesteerd in machines, vrachtauto’s en bedrijfsgebouwen. Vorig jaar werd hierin juist minder geïnvesteerd. 

Bedrijfsleven zorgt voor de productiegroei
Dit kwartaal is de productiegroei zowel te danken aan de producenten van goederen als aan de commerciële dienstverleners. Na de lichte krimp van vorig jaar zit de industriële productie in de lift, gedragen door de voedingsmiddelenindustrie en de basischemie. De bouwnijverheid profiteerde van de verder aantrekkende woningbouw en het lichte herstel bij de bedrijfsgebouwen. Er werd flink meer aardgas gewonnen voor zowel  buitenlandse als binnenlandse afnemers. In de commerciële dienstverlening komt de groei vooral van de groothandel en de transportsector, die profiteren van de wederuitvoer, en van de uitzendbranche. Ook de productie van zakelijke dienstverleners zoals computerservicebureaus en reclamebureaus steeg. Dankzij de zorg groeide ook in de niet-commerciële dienstverlening de productie nog een beetje.

Steeds meer banen
In het eerste kwartaal van 2006 waren er 85 duizend banen van werknemers meer (1,2 procent) dan een jaar geleden.  In arbeidsjaren (voltijdbanen) valt de groei met 0,7 procent iets lager uit. Belangrijkste reden voor het verschil in groeitempo is de zeer sterke groei van het aantal uitzendbanen. Uitzendkrachten werken relatief vaak in deeltijd. Na correctie voor seizoeninvloeden is het aantal banen in het eerste kwartaal 0,6 procent hoger dan in het voorafgaande vierde kwartaal van 2005. Ook hieruit blijkt dat de banengroei steeds sneller gaat.

bron:CBS