De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van 2006 met 2,4 procent gegroeid. Deze groei van het bruto binnenlands product (BBP) werd bereikt met een werkdag minder dan vorig jaar. Ook de werkgelegenheid blijft stijgen. Er waren 80 duizend banen meer dan een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

De groei van de uitvoer zwakte in het tweede kwartaal van 2006 iets af. Toch blijft de uitvoer de belangrijkste pijler onder de economische groei. Daarnaast trok de consumptie van huishoudens flink aan, vooral die van duurzame consumptiegoederen. Ook dat leverde een belangrijke impuls aan de groei. Bovendien werd er meer geïnvesteerd.

Kwartaal-op-kwartaalgroei hoog
Het volume van het BBP was in het tweede kwartaal van 2006, na correctie voor werkdag- en seizoeneffecten, 1,0 procent hoger dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Dit is de hoogste groei in meer dan twee jaar. 

Groei uitvoer iets afgezwakt
Het volume van de uitvoer van goederen en diensten was in het tweede kwartaal 6,6 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee steeg de export iets minder dan in het eerste kwartaal van 2006. Toch groeide hij nog altijd meer dan in het jaar 2005. De groei komt voor een groot deel voor rekening van de wederuitvoer. De wederuitvoer bestaat uit elders, bijvoorbeeld in China, Taiwan of de VS, geproduceerde goederen die vanuit Nederland verder worden gedistribueerd na een geringe bewerking te hebben ondergaan. Daarnaast nam ook de export van Nederlands product duidelijk toe.

De invoer groeide vrijwel even sterk als de uitvoer. De invoergroei komt niet alleen door de wederuitvoer maar voor een belangrijk deel ook door de aantrekkende binnenlandse bestedingen en productie.

Meer duurzame consumptiegoederen verkocht
Aan duurzame consumptiegoederen hebben huishoudens in het tweede kwartaal ruim 8 procent meer besteed dan een jaar eerder. De consumenten kochten vooral meer kleding, meubelen en consumentenelektronica. In totaal hebben huishoudens in het tweede kwartaal van dit jaar 2,8 procent meer besteed dan een jaar eerder. Hierbij is gecorrigeerd voor prijsveranderingen en voor veranderingen in het zorgstelsel. Deze groei is de hoogste sinds 2000. Het volume van de overheidsconsumptie was 1,2 procent hoger. 

Vooral meer investeringen in machines en computers
In het tweede kwartaal van 2006 is 2,6 procent meer geïnvesteerd dan in hetzelfde kwartaal van 2005. Vooral in machines, de belangrijkste investeringscategorie voor het bedrijfsleven, en in computers werd flink meer geïnvesteerd. Ook de investeringen in woningen en vrachtauto’s waren hoger. 

Commerciële dienstverleners zorgen voor de productiegroei
Dit kwartaal is de productiegroei vrijwel geheel te danken aan een breed gedragen groei onder de commerciële dienstverleners. Toppers zijn de uitzendbranche, de groothandel en het bankwezen. De detailhandel profiteerde van de sterk toegenomen kooplust van de consumenten. De goederenproducenten droegen dit kwartaal niet of nauwelijks bij aan de productiegroei. De groei in de bouwnijverheid en in de industrie was zeer bescheiden. Dit komt voor een deel door het effect van één werkdag minder. De productie van de energiesector was lager omdat er minder aardgas werd gewonnen. De zorgsector liet ook in de niet-commerciële dienstverlening de productie nog een beetje groeien.

Werkgelegenheid blijft stijgen
In het tweede kwartaal van 2006 waren er 80 duizend banen van werknemers meer (1,1 procent) dan een jaar geleden. Deze groei is gelijk aan die in het eerste kwartaal van 2006. In arbeidsjaren (voltijdbanen) valt de groei met 0,9 procent iets lager uit. Oorzaak van dit verschil is het grotere aandeel deeltijdbanen in de bedrijfstakken met groei. Na correctie voor seizoeninvloeden is het aantal banen in het tweede kwartaal 0,3 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2006. Ook hieruit blijkt dat de banengroei aanhoudt.

bron:CBS