De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2006 flink gegroeid. Het bruto binnenlands product (BBP) was 2,9 procent hoger dan een jaar eerder. Het eerste kwartaal telde in 2006 wel twee werkdagen meer dan vorig jaar. De uitkomst van de tweede raming is gelijk aan die van de eerste raming van jongstleden 11 mei. Wel zijn er bijstellingen op onderdelen. Vooral de invoer viel hoger uit. Maar ook de uitvoer, de voorraadvorming en investeringen kwamen hoger uit. De consumptie was iets lager dan eerder geraamd. Dat blijkt uit de tweede raming van het CBS.Het CBS heeft de cijfers voor de jaren 2003, 2004 en 2005 aangepast. De economische groei komt voor elk van de drie jaren hoger uit dan eerder gepubliceerd.
Kwartaal-op-kwartaalgroei laag
Het volume van het BBP was in het eerste kwartaal van dit jaar 0,1 procent hoger dan in het vierde kwartaal van 2005. Bij de eerste raming was dat 0,2 procent. De kwartaal-op-kwartaalgroei van 0,1 procent in het eerste kwartaal is duidelijk lager dan in de drie voorafgaande kwartalen.

Economische groei breed gedragen
De economische groei in het eerste kwartaal van 2006 is fors hoger dan gemiddeld in 2005. Dit komt vooral doordat de uitvoer, de investeringen en de consumptie van huishoudens sneller groeien. De overheidsconsumptie bleef achter. De uitvoer blijft de belangrijkste bron voor de economische groei. Naast de wederuitvoer groeide nu ook de export van Nederlands product sterk. Verder hebben huishoudens veel meer besteed aan duurzame consumptiegoederen die doorgaans worden ingevoerd.

Vanuit de productiekant bezien laten de detail- en groothandel een zeer hoge groei zien. Dit komt door sterke groei van de uitvoer en de sterk stijgende winkelverkopen. Er werd flink meer aardgas gewonnen voor zowel buitenlandse als binnenlandse afnemers. De bouwproductie profiteerde van de aantrekkende woningbouw, de industrie van de uitvoer. Voor de extra productie doen veel ondernemers een beroep op uitzendwerk.

Economische groei 2003, 2004 en 2005 opwaarts bijgesteld
De economische groei voor 2003, 2004 en 2005 is bijgesteld naar respectievelijk 0,3, 2,0 en 1,5 procent. Voor alle drie jaren komt de economische groei hoger uit dan eerder gepubliceerd. Zowel voor 2003, 2004 als 2005 was de consumptiegroei van huishoudens hoger dan eerder geraamd. Daarnaast pakte in 2003 en 2005 de investeringsgroei hoger uit. In 2004 was het uitvoersaldo hoger dan eerder berekend. Vanuit de bedrijfstakken bezien is de ontwikkeling van de productie in de commerciële dienstverlening en in de industrie positiever dan eerder geraamd.

bron:CBS