Poema kan levend gevangen worden op de Veluwe. Burgemeester R.C. Robbertsen van de gemeente Ede heeft donderdag 16 juni in overleg met politie en marechaussee besloten de hulp van de stichting Pantera uit Nijeberkoop in te roepen bij het vangen van de loslopende poema op de Veluwe. Uitgangspunt is dat de poema levend gevangen wordt.

Dit besluit is genomen na overleg met verschillende deskundigen, waaronder de Dierenbescherming en de Stichting Aap, over de juiste wijze om de poema op te sporen. Ook zijn de verschillende hulpaanbiedingen van diverse organisaties die willen helpen bij de zoekactie naar de poema naast elkaar gelegd. De keuze is op de stichting Pantera gevallen vanwege de specifieke deskundigheid van deze organisatie op het gebied van katachtige roofdieren.

Woensdagmiddag is de zoekactie van politie en marechaussee naar de poema gestaakt omdat het geen zin had de poema verder op te jagen. De inzet van politie en marechaussee is vervolgens teruggebracht tot het niveau van de normale surveillances van politie en jachtopzieners. De poema is wel door anderen waargenomen. Een laatste melding, waarbij ook pootafdrukken zijn gevonden, dateert van donderdagochtend 16 juni.

Omgeving

Kennelijk verblijft de poema dus nog in de gemeente Ede. Met de stichting Pantera wordt overlegd hoe de zoektocht het beste kan worden aangepakt. Pantera komt in actie als er een concrete melding binnen komt over de plaats waar de poema zich bevindt. Belangrijk uitgangspunt is daarbij dat het dier in principe levend gevangen wordt. Slechts als het onmogelijk blijkt om de poema levend te vangen of als de gevaarrisico"s onaanvaardbaar blijken te zijn, zal het dier gedood worden. Burgemeester Robbertsen heeft echter goede hoop dat het de stichting Pantera lukt om het dier te vangen, waarna het ondergebracht zal kunnen worden in een dierentuin.

Wandelaars en fietsers wordt aangeraden om goed op te letten bij het betreden van het natuurgebied van de gemeente Ede en op paden en wegen te blijven. Mensen wordt dringend verzocht het gebied van zonsondergang tot zonsopkomst te mijden.

Bron: Politie Gelderland-Midden