Nederland stelt à©à©n miljoen euro beschikbaar ter bestrijding van de hongersnood in Mali. Vooral in het noorden van het land zijn voedseltekorten opgetreden. Het geld wordt ingezet via het World Food Programme en is met name bestemd voor de voeding van jonge kinderen.

Nederland heeft een langjarige ontwikkelingsrelatie met Mali, à©à©n van de armste landen ter wereld. Dit jaar gaat 35 miljoen euro van de Nederlandse ontwikkelingshulp naar onderwijs, gezondheidszorg en duurzame ontwikkeling in Mali.

Minstens zo belangrijk als het geven van voedselhulp is het zoeken naar manieren om hongersnood te voorkomen. De nu optredende voedseltekorten zijn voor een groot deel het gevolg van lagere oogsten vanwege droogte en de sprinkhanenplaag van vorig jaar. De Verenigde Staten, Frankrijk, Nederland, de Wereldbank en de Europese Commissie hebben daarom besloten te onderzoeken hoe rampen als sprinkhanenplagen in een zo vroeg mogelijk stadium en op een zo efficient mogelijke manier het hoofd geboden kunnen worden. Nederland coà¶rdineert het onderzoek, dat eind dit jaar afgerond moet zijn.

Naast de extra hulp die Nederland nu geeft aan het World Food Programme, ontvangt deze VN-organisatie jaarlijks een algemene bijdrage. Deze bijdrage, die dit jaar 27 miljoen euro bedraagt, kan WFP naar eigen inzicht inzetten.

bron:BuZa