Eà©n op de drie jongeren tussen de 10 en 17 jaar zegt vorig jaar een strafbaar feit te hebben gepleegd. Dit blijkt dinsdag uit een enquàªte onder bijna 1500 jongeren die het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie uitvoerde, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd op de website van het WODC.

De onderzoekers bedoelen met een strafbaar feit vandalisme, winkeldiefstal, heling of het opzettelijk iemand verwonden. Onder de 10- en 11-jarigen zegt 12,5 procent een dergelijk delict op zijn geweten te hebben. Dat percentage stijgt naarmate de jongeren ouder worden. De politie maakte vorig jaar ruim 49.000 processen-verbaal op tegen 12- tot 17-jarigen. Dat is een toename van bijna 18 procent ten opzichte van 2002.

bron:WODC